Xem biểu mẫu

TitleQuy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Mô tảQuy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Hạng mụcForm
Cơ quan ban hànhBộ Tài Chính
Ngày tạo17-02-2016
Ngày cập nhật17-02-2016
Tải xuốngThis is Dowload File

Biểu mẫu này được sử dụng trong các thủ tục sau
Tên thủ tụcTóm tắtXem chi tiết thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩuThủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩuXem