Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
Mô tả

 

Loại

Thủ tục thông quan hải quan

Cơ quan thực hiện

Chi cục Hải quan

Phone:

Email:

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

  • Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thời gian xử lý

  • Chậm nhất 02 giờ đối với việc kiểm tra hồ sơ
  • Chậm nhất là 08 giờ đối với việc kiểm tra hàng hóa
  • Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu số lượng lớn, nhiều chủng loại

Phí

 20.000 VND

Thành phần, số lượng hồ sơ

STT

Loại hồ sơ

Ghi chú

1

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II thông tư 38/2015/TT-BTC

 

2

Hóa đơn thương mại (nếu có)

01 bản chụp

3

Vận tải đơn (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý)

01 bản chụp

4

Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:

01 bản chính

(hoặc 1 bản chụp + phiếu theo dõi trừ lùi)

5

Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật

(Nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan)

01 bản chính (nếu có)

6

Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan. Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy)

7

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ)

01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử.

Trình tự thực hiện:

Bước 1

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Bước 2

Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Bước 3

Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được thực hiện: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa. 
Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan

Bước 4

Thông quan hàng hóa

Sơ đồ trình tự thực hiện:

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
Phụ lục 4 thông tư 38/2015/TT-BTC,mẫu tờ khai Hải quan và hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu26-02-201626-02-2016Tổng cục Hải quan Việt NamThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào