Hàng hóa


Chương
28 Hoá chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị

Nhóm
2844 Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giầu) và các hợp chất của chúng; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên.

Phân nhóm
284420 - Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa urani đã được làm giàu thành U 235, plutoni hay hợp chất của các sản phẩm này:

Mã hàng hóa
28442090 - - Loại khác

 

Biểu thuế


Hiển thị 1-3 của 3 kết quả.
Quốc giaMô tả nhómHoạt độngThuế suấtĐơn vịCó hiệu lực từCó hiệu lực đến
CD (MFN)Customs Duty (MFN)Import0kg01-09-201631-12-9999
VATValue Added TaxImport10kg01-01-201231-12-9999
ATIGASpecial Tariff for ASEAN Trade in Goods AgreementImport0kg01-01-201731-12-2017

 

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Công Thương Doanh nghiệp kinh doanh tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có giấy phép tạm xuất tái nhập của Bộ Công thương Hồ sơ xin cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập; hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu được quy định trong điều 18 thông tư 05/2014/TT-BCT Thông tư số 05/2014/TT-BCT Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa 11-09-2017

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Khoa học và Công nghệ Tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép trước khi tiến hành công việc Công việc cụ thể bao gồm: a) Vận hành thiết bị chiếu xạ; b) Sử dụng thiết bị bức xạ; c) Sử dụng chất phóng xạ; d) Sản xuất chất phóng xạ; đ) Chế biến chất phóng xạ; e) Lưu giữ chất phóng xạ; g) Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; h) Xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; i) Nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; k) Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân; l) Vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; m) Xây dựng cơ sở bức xạ; n) Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; o) Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 31-12-9999

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ) Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Khai báo hóa chất nhập khẩu Biện pháp kỹ thuật Bộ Công Thương Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất) thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo Danh mục hóa chất phải khai báo được quy định trong Nghị định 108/2008/NĐ-CP Nghị định 108/2008/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 25-11-2017

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Khai báo hóa chất nhập khẩu Xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải có giấy phép do Bộ Khoa học công nghệ cấp Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Khoa học và Công nghệ Tổ chức, cá nhân tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải xuất trình giấy phép do Bộ Khoa học Công nghệ cấp trong quá trình đăng ký tờ khai thủ tục Hải quan Quy định chi tiết trong điều 16, 17 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 31-12-9999