Hàng hóa


Chương
72 Sắt và thép

Nhóm
7207 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.

Phân nhóm
720720 - Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:

Mã hàng hóa
72072091 - - Loại khác: - - - Phôi dẹt (dạng phiến)

 

Biểu thuế


Hiển thị 1-4 của 4 kết quả.
Quốc giaMô tả nhómHoạt độngThuế suấtĐơn vịCó hiệu lực từCó hiệu lực đến
CD (MFN)Customs Duty (MFN)Import5kg01-09-201631-12-9999
VATValue Added TaxImport10kg01-01-201231-12-9999
ETExport TaxExport0kg01-09-201631-12-9999
ATIGASpecial Tariff for ASEAN Trade in Goods AgreementImport0kg01-01-201731-12-2017

 

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Nhập khẩu sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động Yêu cầu cấp giấy phép Bộ Công Thương Người đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Cơ quan cấp Giấy phép khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định trong điều 8 thông tư 12/2015/TT-BCT Thông tư số 12/2015/TT-BCT Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 01-09-2017

Thủ tục

Tên Mô tả Hạng mục Xem chi tiết Thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Nhập khẩu sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Procedure Xem

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Danh mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của các nước và tiêu chuẩn quốc tế Biện pháp kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ Các sản phẩm thép thuộc danh mục này (phụ lục II) phải thực hiện kiểm tra chất lượng quy định tại điều 10, thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Nộp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 31-12-9999

Biện pháp


Tên Loại Cơ quan Mô tả Nhận xét Luật Hiệu lực
Danh mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt nam, Tiêu chuẩn quốc gia của nước xuất khẩu Biện pháp kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ Các sản phẩm thép thuộc danh mục này (phụ lục III) phải thực hiện kiểm tra chất lượng quy định tại điều 10, thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Nộp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa. Đối với các loại thép quy định tại Mục 2 Phụ lục III cần nộp thêm Bản kê khai thép nhập khẩu và bản sao Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 31-12-9999