Tìm kiếm Biện pháp đối với Hàng hóa và các Yêu cầu đặc biệt

Biện pháp

Biện pháp là một yêu cầu cụ thể liên quan tới xuất khẩu hoặc nhập khẩu áp dụng cho một mặt hàng hoặc các loại  sản phẩm nhất định. Thông thường, biện pháp đòi hỏi phải có các giấy phép từ những cơ quan chính phủ liên quan trước khi tiến hành nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa. Khi có một biện pháp áp dụng cho một mặt hàng cụ thể, nó sẽ được liệt kê trong Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP) ở mức độ có thể và phù hợp.

Đối với hầu hết các biện pháp, Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam đều cung cấp một thủ tục tương ứng - một hướng dẫn theo từng bước về cách thức đáp ứng các yêu cầu pháp lý nêu trong biện pháp - xem phần "Thủ tục" để biết thêm chi tiết.

Tiêu chuẩn

Ở đây, người dùng sẽ tìm thấy thông tin về các tiêu chuẩn của Việt Nam mà những doanh nghiệp và thương nhân hoạt động tại Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cho những sản phẩm mà họ đang kinh doanh. 

Thông thường, các tiêu chuẩn bao gồm cả những yêu cầu về khai báo hoặc đo lường hàng hóa theo kilogram hoặc tấn, v.v., hoặc hàng hóa phải được đánh giá theo các tiêu chuẩn đo lường chung (Vôn, Ampe, v.v..) 

Người dùng có thể xem những tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm nhất định và các văn bản pháp lý liên quan bằng cách tìm kiếm trong mục "Tiêu chuẩn quốc gia" dưới đây.

Các yêu cầu đặc biệt

Bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm dưới đây, người dùng cũng có thể tìm kiếm các yêu cầu đặc biệt liên quan tới những hàng hóa hoặc sản phẩm cụ thể, ví dụ như yêu cầu đăng ký đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm nhất định. 

Loại biện pháp
Hiển thị 21-30 của 410 kết quả.
TênCơ quan thực hiệnLoạiCó hiệu lực từCó hiệu lực đến
Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thôngBiện pháp kỹ thuật01-01-201528-08-2017
Nhập khẩu sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự độngBộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép26-07-201501-09-2017
Cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép20-02-201411-09-2017
Cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phépBộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép20-02-201411-09-2017
Cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phépBộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép20-02-201411-09-2017
Cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác đối với hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phépBộ Công ThươngBiện pháp liên quan tới xuất khẩu20-02-201411-09-2017
Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hàng thực phẩm đông lạnhBộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép20-02-201411-09-2017
Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệtBộ Công ThươngYêu cầu giấy chứng nhận20-02-201411-09-2017
Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng đã qua sử dụngBộ Công ThươngYêu cầu giấy chứng nhận20-02-201411-09-2017
Điều chỉnh nội dung mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được cấpBộ Công ThươngYêu cầu cấp giấy phép20-02-201411-09-2017
Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới