Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS)
Mô tả
Loại
Thủ tục thông quan hải quan
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Address: Block E3 - Duong Dinh Nghe street, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Phone: (+844) 39440833 (ext: 8623)
Email: webmaster@customs.gov.vn
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014
- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
 
Thời gian xử lý
- Không quá 08 giờ làm việc cho kiểm hóa một phần hàng hóa.
- Không quá 02 ngày làm việc cho việc kiểm hóa toàn bộ hàng hóa.
Phí
20.000 VND
Các hồ sơ yêu cầu
STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu (Mẫu HQ/2015/XK)
2
Phụ lục HQ/2015/PLXK
Hồ sơ yêu cầu nếu nhà nhập khẩu thuộc vào luồng Vàng:
STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Giấy phép xuất khẩu
(nếu có)
2
Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
(nếu có)
Trình tự thực hiện
Bước 1
Nộp tờ khai hải quan
1.1: Đăng ký
Người xuất khẩu gửi tờ khai hải quan lên hệ thống Hải quan thông qua EDA. Thông tin đăng ký sẽ được lưu và có thể chỉnh sửa trong vòng 7 ngày.
1.2: Thay đổi thông tin 
Trong trường hợp thay đổi thông tin từ EDA, người dùng phải thông qua hệ thống để chỉnh sửa
1.3: Nộp bản cuối cùng của tờ khai
Người xuất khẩu nộp bản cuối cùng của tờ khai.
Bước 2
Nhận thông tin từ hệ thống xử lý của Hải quan
2: Phản hồi:
  • Nếu hệ thống Hải quan phân vào luồng Xanh, nhà xuất khẩu phải đóng thuế hải quan (nếu có) và thông quan.
  • Nếu hệ thống phân luồng Vàng, nhà xuất khẩu phải gửi thêm các tài liệu kèm theo để Hải quan kiểm tra
(i) Giấy phép xuất khẩu (nếu có)
(ii) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
  • Nếu hệ thống phân luồng Đỏ, nhà xuất khẩu phải gửi tất cả các tài liệu trên và phải kiểm hóa thực tế.
Bước 3
Chấp nhận thông quan

Người xuất khẩu đóng thuế/phí Hải quan (nếu có) và Thông quan xuất khẩu

Sơ đồ quy trình:

 

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU28-01-201617-02-2016Bộ Tài ChínhThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào