Xem Thủ tục

Tên thủ tụcQuy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu thương mại
Mô tả
Loại Thủ tục thông quan Hải quan
Cơ quan thực hiện  
Tổng cục Hải quan
Địa chỉ: Lô E3 - Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)
Email: webmaster@customs.gov.vn
Dựa trên văn bản pháp quy                   
  • Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội
  • Lut Giao dch đit s 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
  • Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan..
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
Thời gian xử lý
  • Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
  • Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan
  • Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày
Phí
  • 20.000 VND
Hồ sơ yêu cầu
STT
Tên tài liệu Ghi chú
1
Tờ khai Hải quan (HQ/2015/XK) 02 bản chính nếu khai trên giấy
2
Giấy phép xuất khẩu 01 bản chính nếu yêu cầu
3
Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành 01 bản chính nếu yêu cầu
Trình tự thực hiện
Bước 1
Nộp hồ sơ Hải quan
Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan
Bước 2
Công chức Hải quan thực hiện thủ tục
Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá cho người khai hải quan

Quy trình thực hiện:

 

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
Tờ khai hải quan xuất khẩu thương mại - Thủ công17-02-201610-05-2016Bộ Tài ChínhThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào