Xem Thủ tục

Tên thủ tụcCấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm
Mô tả
Loại
Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan thực hiện
Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương
Phone:
Email:
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
Thời gian xử lý
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí
không
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số TT
Loại hồ sơ
Ghi chú
1
Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011)
2
Văn bản xác nhận nhu cầu của Bộ quản lý chuyên ngành (trừ mặt hàng trứng gia cầm và mặt hàng thuộc quyền quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương)
01 (một) bản chính.
3
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (hoặc Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp)
01(một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của Doanh nghiệp;
Trình tự thực hiện
Bước 1:
Doanh nghiệp gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
Bước 2
Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho Doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho Doanh nghiệp được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho Doanh nghiệp.
Bước 4
Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc văn bản trả lời của Bộ Công Thương được gửi cho Doanh nghiệp qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của Doanh nghiệp

Sơ đồ trình tự thực hiện:

Lưu ý: nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018 do Bộ Công thương ban hành được quy định bởi thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU 10-05-201610-05-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Đường thuộc nhóm Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quanYêu cầu cấp giấy phépBộ Công Thương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường tinh luyện, đường thô. Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quanThương nhân có nhu cầu đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). Bộ Công Thương xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ quản lý chuyên ngành quyết định, tình hình thực hiện nhập khẩu năm trước và đăng ký của thương nhânThông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành31-12-9999Hàng hóa
Muối thuộc danh mục Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quanYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường tinh luyện, đường thô. Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quanThương nhân có nhu cầu đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). Bộ Công Thương xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ quản lý chuyên ngành quyết định, tình hình thực hiện nhập khẩu năm trước và đăng ký của thương nhânThông tư số 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế31-12-9999Hàng hóa
Thuốc lá nguyên liệu thuộc danh mục Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quanYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngBộ Công Thương quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường tinh luyện, đường thô. Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quanThương nhân có nhu cầu đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). Bộ Công Thương xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ quản lý chuyên ngành quyết định, tình hình thực hiện nhập khẩu năm trước và đăng ký của thương nhânThông tư số 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế31-12-9999Hàng hóa
Trứng gia cầm thuộc danh mục Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quanYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngDoanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh Trứng gia cầm, cần xin hạn ngạch nhập khẩu do Bộ Công thương cấpBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường tinh luyện, đường thô. Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quanThông tư số 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế31-12-9999Hàng hóa