Xem Thủ tục

Tên thủ tụcCấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ)
Mô tả

 

Loại

Thủ tục cấp giấy phép

Cơ quan thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

Luật số 18/2008/QH12 Năng lượng nguyên tử

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Thời gian xử lý

15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Phí

- Phí thẩm định:

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 1:    300.000 đồng/1 nguồn

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 2:    600.000 đồng/1 nguồn

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 3:    1.200.000 đồng/1 nguồn

 - Lệ phí cấp phép:                           100.000 đồng

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số TT

Loại hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

2

Phiếu khai báo các nguồn bức xạ

3

Bản đánh giá an toàn bức xạ, gồm những nội dung sau: phân tích năng lực của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập về); hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu

4

Nộp kèm theo bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn(Trong trường hợp người phụ trách an toàn bức xạ đã được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thì gửi bản sao chứng chỉ này)

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Bước 2

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
THEO PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ 08/2010/TT-BKHCN NGÀY 22/7/2010 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ01-06-201601-06-2017Bộ Khoa học và Công nghệThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.Yêu cầu cấp giấy phépBộ Khoa học và Công nghệTổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép trước khi tiến hành công việcCông việc cụ thể bao gồm: a) Vận hành thiết bị chiếu xạ; b) Sử dụng thiết bị bức xạ; c) Sử dụng chất phóng xạ; d) Sản xuất chất phóng xạ; đ) Chế biến chất phóng xạ; e) Lưu giữ chất phóng xạ; g) Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; h) Xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; i) Nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; k) Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân; l) Vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; m) Xây dựng cơ sở bức xạ; n) Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; o) Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ.Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ31-12-9999Hàng hóa