Xem Thủ tục

Tên thủ tụcNhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
Mô tả

 

Loại

Thủ tục cấp phép 

Cơ quan thực hiện

Bộ Công thương

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

·         Nghị định 67/2013/NĐ-CP

·         Thông tư 21/2013/TT-BCT

Thời gian xử lý

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số TT

Loại hồ sơ

1

 Văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu máy móc thiết bị 

2

Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư 

3

Dự án đầu tư 

4

Các văn bản phê duyệt dự án liên quan (nếu có)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá cho Bộ Công Thương

Bước 2

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp, trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
No results found.
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc láYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngNhững điều kiện cụ thể: a) Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; b) Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá nhập khẩu phải phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương công bố; c) Được sự đồng ý chủ trương đầu tư của Bộ Công Thương Danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá do Bộ Công thương ban hành tại thông tư 21/2013/TT-BCTNghị định số 67/2013/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 31-12-9999Hàng hóa