Xem Thủ tục

Tên thủ tụcCấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Mô tả

 

Loại

Thủ tục cấp phép 

Cơ quan thực hiện

Bộ Công thương

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  • Thông tư 12/2015/TT-BCT Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thời gian xử lý

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với hồ sơ có đăng ký cấp qua hệ thống mạng internet

Phí

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số TT

Loại hồ sơ

1

Hồ sơ đăng ký thương nhân: 
- Người đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Cơ quan cấp Giấy phép khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm: 
+ Đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hoặc được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động và con dấu của thương nhân (Phụ lục số 02) 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) 
- Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho Cơ quan cấp Giấy phép bằng văn bản

2

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động bao gồm: 
- Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 (hai) bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT) 
- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) 
- Hoá đơn thương mại: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) 
- Tín dụng thư (L/C) hoặc chứng từ thanh toán hoặc Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 và 05 (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT) : 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) 
- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân). Trường hợp hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ các khu phi thuế quan, thương nhân không phải nộp vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải nhưng phải nộp báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân với Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu tự động 
- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu tự động theo đường bưu điện tới địa chỉ: 
+ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
+ Văn phòng đại diện Cục Xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh: Số 12 Võ Văn Kiệt, Lầu 2, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
*Ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến 
- Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
- Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu tự động là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép xem xét, cấp Giấy phép nhập khẩu tự động cho thương nhân; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp phép thông báo bằng điện thoại, qua mạng Internet hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ 
- Giấy phép nhập khẩu tự động được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên Đơn đăng ký

Bước 2

Đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet 
Thương nhân có thể lựa chọn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet trước khi nộp hồ sơ theo quy trình sau: 
- Thương nhân phải khai báo các thông tin về hồ sơ thương nhân qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định và gửi hồ sơ thương nhân về địa điểm đăng ký cấp phép nhập khẩu tự động khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu 
- Sau khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống phần mềm, thương nhân tiến hành khai báo thông tin về hồ sơ đăng ký nhập khẩu tự động qua hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định. Tình trạng xử lý việc cấp phép nhập khẩu tự động sẽ được thể hiện trực tuyến trên hệ thống phần mềm 
- Bộ Công Thương thẩm định thông tin qua giao diện trên mạng Internet và trong vòng 01 ngày thông báo cho thương nhân kết quả thẩm định qua mạng Internet 
- Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của Bộ Công Thương về việc thông tin hồ sơ khai báo qua mạng Internet đã đầy đủ, hợp lệ, thương nhân nộp bộ hồ sơ tại Cơ quan cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2015/TT-BCT 
- Thương nhân chịu trách nhiệm trang bị máy tính kết nối mạng Internet và các thiết bị ngoại vi theo quy định của Bộ Công Thương trước khi đăng ký theo chế độ cấp phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU19-07-201619-07-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (thông tư 12/2015/TT-BCT)19-07-201620-07-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (MẪU 4 - thông tư 12/2015/TT-BCT)19-07-201620-07-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (MẪU 5 - thông tư 12/2015/TT-BCT)19-07-201620-07-2016Bộ Công ThươngThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Nhập khẩu sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự độngYêu cầu cấp giấy phépBộ Công ThươngNgười đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Cơ quan cấp Giấy phép khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhânHồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định trong điều 8 thông tư 12/2015/TT-BCT Thông tư số 12/2015/TT-BCT Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép01-09-2017Hàng hóa