Xem Thủ tục

Tên thủ tụcKiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật nhập khẩu
Mô tả
Loại
Chứng nhận kiểm dịch
Cơ quan thực hiện
Cục Bảo vệ Thực vật
Địa chỉ: Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (+844) 3851 9451
Emailcontact@ppd.gov.vn
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                
 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Thời gian xử lý
 • Không quá 10 ngày trả lời kết quả kiểm nghiệm
 • Cấp giấy chứng nhận không quá 1 ngày khi có kết quả kiểm nghiệm
Phí
Phí kiểm tra hồ sơ: 15 000đ/lô hàng;
Phí lấy mẫu, lưu mẫu và vận chuyển mẫu: 105 000 đ, trong đó:
 • Mẫu tối thiểu của lô hàng: (05 mẫu): 20 000 đ
 • Mẫu lấy thêm theo trọng lượng lô hàng (từ 5 đến 15 mẫu): 5000 đ/mẫu;
 • Vận chuyển mẫu
Phí kiểm tra cảm quan và vật lý: 25 000 đ, trong đó:
 • Xác định màu sắc, mùi vị: 15 000 đ/lô;
 • Độ đồng đều của sản phẩm: 5 000 đ/lô;
 • Đánh giá điều kiện bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản: 5 000 đ/lô.
Phân tích nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (bằng test kit): 130.000 đ/mẫu.
Kiểm định các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông sản (rau, củ, quả…) nhập khẩu: 1% giá trị lô hàng (tối thiểu 3.000.000 đ/lô hàng, tối đa 10.000.000 đ/lô hàng)/ lần.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số TT
Loại hồ sơ
Ghi chú
1
Giấy đăng ký kiểm tra ATTP
Phụ lục 3 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT
2
Đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa thành phần biến đổi gen:
Hàng hóa có tên trong Danh mục thực vật biến đổi gen được cấp Giấy xác nhận theo quy định của Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
3
Đối với hàng hóa đã qua chiếu xạ:
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp theo quy định tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bản sao
 
Trình tự thực hiện
Bước 1
Đăng ký kiểm tra về ATTP trực tiếp với cơ quan kiểm tra tại cửa khẩu
Bước 2
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Bước 3
Kiểm tra ngoại quan (không áp dụng với hàng tạm nhập tái xuất)
Bước 4
Lấy mẫu kiểm nghiệm (không áp dụng với hàng tạm nhập tái xuất)
Bước 5
Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra ATTP
Hoặc Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu
 
Sơ đồ quy trình thực hiện:
Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật nhập khẩu TT12/2015/TT-BNNPTNT06-09-201606-09-2016Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Kiểm tra an toàn thực phẩm (kiểm tra chuyên ngành) hàng hóa chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBiện pháp kỹ thuậtBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônHàng hóa là thực phẩm có nguồn gốc thực vật quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Những hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện phải kiểm tra ATTP 1. Hàng hóa mang theo người để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; 2. Hàng hóa trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; 3. Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu; 4. Hàng hóa gửi kho ngoại quan; 5. Hàng hóa là mẫu thử nghiệm, nghiên cứu; 6. Hàng hóa là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan31-12-9999Hàng hóa