Thuật ngữ thường dùng

ACDD

Tờ khai Hải quan ASEAN (ASEAN Customs Declaration Document) là mẫu tờ khai thống nhất được các quốc gia thành viên ASEAN sử dụng trong khai báo với các cơ quan hải quan quốc gia để thông quan hàng hóa.

AFTA

Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ASEAN Free Trade Agreement) là một hiệp định thành lập khối thương mại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để hỗ trợ sản xuất trong nước tại tất cả các quốc gia ASEAN.

AHTN

Danh mục Biểu thuế quan hài hòa ASEAN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) là danh mục hàng hóa được xây dựng dựa trên cơ sở Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới. Trong thương mại quốc tế, việc hài hòa hóa và hiệu chỉnh danh mục biểu thuế quan là cần thiết để tạo thuận lợi cho quá trình giúp hàng hóa trở nên cạnh tranh. Điều này là đặc biệt đúng trong Khu vực thương mại tự do ASEAN, nơi các thỏa thuận CEPT chỉ áp dụng cho hàng hóa trên cơ sở có đi có lại.

APEC

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác và hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Diễn đàn APEC cũng góp phần làm giảm thuế quan và các rào cản thương mại khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tầm nhìn của diễn đàn dựa trên "Mục tiêu Bogor" được thông qua tại cuộc họp tổ chức năm 1994 ở Bogor, Indonesia. Có 21 nền kinh tế thành viên bao gồm: Úc; Vương quốc Bru-nây; Canada; Chile; Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Hồng Kông, Trung Quốc; Indonesia; Nhật Bản; Hàn Quốc; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; Cộng hòa Philippines; Liên bang Nga; Singapore; Đài Loan; Thái Lan; Mỹ; Việt Nam.

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) là một tổ chức chính trị - kinh tế của mười quốc gia thành viên Đông Nam Á. Mục đích của tổ chức này là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa - xã hội cho các quốc gia thành viên, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như tạo cơ hội cho các nước thành viên dung hòa những khác biệt theo cách thức hòa bình.

ASW

Cơ chế một cửa ASEAN là một sáng kiến khu vực nhằm kết nối và tích hợp với các Cơ chế Một cửa Quốc gia (NSWs) của các quốc gia thành viên ASEAN với mục tiêu thúc đẩy việc thông quan hàng hóa trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế trong ASEAN.

ASYCUDA World

Phiên bản mới nhất của Hệ thống Dữ liệu Hải quan tự động (ASYCUDA) của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD).

ATIGA

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement). Các sáng kiến thương mại tự do của ASEAN được thúc đẩy với việc triển khai Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp định về Hải quan. Những thỏa thuận này được hỗ trợ bởi nỗ lực của một số thể chế ngành nhằm lập kế hoạch và thực thi các biện pháp tự do thương mại, theo các quy định và điều khoản của ATIGA và Hiệp định về Hải quan.

ATR

Kho tư liệu thương mại ASEAN (ASEAN Trade Repository). Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã cam kết xây dựng Kho tư liệu thương mại quốc gia (NTR), được tích hợp vào Kho tư liệu thương mại ASEAN trong tương lai.

BIS

Ngân hàng thanh toán quốc tế là một tổ chức quốc tế với mục tiêu thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ quốc tế giữa các quốc gia thông qua việc thúc đẩy sự hợp tác của các ngân hàng trung ương thế giới.

BIT

Hiệp định Đầu tư Song phương là một hiệp định được kí kết giữa hai nước nhằm đảm bảo rằng các khoản đầu tư giữa hai nước được đối xử như các khoản đầu tư trong nước và quốc tế khác.

BOL

Vận đơn (B/L) là một chứng từ gồm các điều khoản và điều kiện của hợp đồng giữa người gửi hàng và công ty vận chuyển, theo đó hàng hóa sẽ được vận chuyển từ các địa điểm cụ thể với một khoản phí nhất định.

CAD

Phương thức giao chứng từ nhận tiền ngay (CAD) là phương thức thanh toán cho hàng hóa khi một hãng đại lý hoa hồng hoặc bên trung gian giao chứng từ cho bên mua khi thanh toán bằng tiền mặt.

CIA

Thanh toán ứng trước - Thanh toán cho hàng hoá mà trong đó giá được thanh toán đầy đủ trước khi giao hàng. Loại hình thanh toán này thường chỉ được thực hiện cho những lô hàng rất nhỏ hoặc khi hàng hoá được làm theo đơn đặt hàng.

CWO

Thanh toán khi đặt hàng – Phương thức thanh toán theo đó người mua thanh toán tiền vào thời điểm đặt hàng.

CE (Mark)

Nhãn CE – Một nhà sản xuất dán nhãn CE lên sản phẩm của mình, xác nhận rằng họ chịu trách nhiệm về sản phẩm, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu và những đánh giá về sự phù hợp của sản phẩm đã được hoàn thành.

CEFTA

Hiệp định Thương mại Tự do Trung Âu là hiệp định thương mại giữa các nước ở vùng Trung và Đông Nam Âu.

CEN

Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu là một tổ chức gồm các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của 33 nước Châu Âu. Uỷ ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) có vai trò thúc đẩy nền kinh tế châu Âu trên thị trường toàn cầu bằng cách cung cấp một cơ sở hạ tầng hiệu quả và chuẩn hoá cho hoạt động thương mại.

CEPT

Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (Common Effective Preferential Tariff). Khác với Liên minh châu Âu, Khu vực thương mại tự do ASEAN không áp dụng một biểu thuế chung đối với hàng hóa nhập khẩu. Từng thành viên ASEAN có thể đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài ASEAN theo biểu thuế quốc gia của mình. Tuy nhiên, đối với hàng hóa xuất xứ từ ASEAn, các thành viên ASEAN phải áp dụng mức thuế suất từ 0-5% (các thành viên tham gia sau gồm Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam, còn được gọi là các nước CMLV, được gia hạn thời gian áp dụng biểu thuế quan giảm). Đây được gọi là Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của ASEAN.

CF

Tiền hàng và Cước phí – Một thuật ngữ định giá, chỉ ra rằng chi phí cho hàng hóa và cước vận chuyển được tính trong báo giá.

CIF

Tiền hàng, Bảo hiểm, Cước phí - Thường được sử dụng trong thương mại đặc biệt là đối với nhập khẩu cho các nước thế giới thứ ba, chi phí hàng hóa bao gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm đến cảng giao.

CHIPS

Hệ thống Thanh toán Bù trừ Liên ngân hàng Quốc tế (CHIPS) – là mạng lưới tài chính mà thông qua đó các ngân hàng Mỹ thực hiện các giao dịch tài chính của họ.

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng - Một chương trình tạo ra dữ liệu hàng tháng về sự thay đổi giá mà người tiêu dùng thành thị chi trả cho một rổ hàng hoá và dịch vụ đại diện.

CISG

Hợp đồng bán hàng hóa quốc tế - Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thiết lập các quy tắc áp dụng cho các hợp đồng mua bán quốc tế và xác lập các quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho cả người mua và người bán.

CITES

Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là một hiệp định quốc tế được kí kết giữa các chính phủ. Mục đích của công ước là đảm bảo rằng hoạt động thương mại quốc tế liên quan đến mẫu vật của động vật và thực vật hoang dã không đe dọa sự sống còn của chúng.

C/O

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ có thể được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, làm bằng chứng của nước sản xuất hàng hoá.

CPI

Chỉ số Nhận thức Tham nhũng - Một bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên mức độ tham nhũng của khu vực công. Đây là một chỉ số tổng hợp, dựa trên sự kết hợp của các cuộc thăm dò và dữ liệu liên quan đến tham nhũng do các tổ chức có uy tín khác nhau thu thập được. CPI phản ánh quan điểm của các nhà quan sát từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các chuyên gia sống và làm việc tại các quốc gia / lãnh thổ được đánh giá.

CSR

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là trách nhiệm của các công ty (bao gồm các công ty đa quốc gia) đối với người lao động và gia đình họ, người tiêu dùng, nhà đầu tư, và môi trường tự nhiên.

DDP

Giao đã nộp thuế - Bên bán hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho bên mua hàng cũng như phải nộp mọi thứ thuế (nếu có) trước khi hàng được giao cho bên mua, chẳng hạn thuế nhập khẩu. Bên mua phải chịu chi phí bốc dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi nhận.

DSB

Cơ quan Giải quyết Tranh chấp - Cơ quan Giải quyết Tranh chấp là một phần của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp thương mại giữa các chính phủ.

DPS

Ban Giải quyết Tranh chấp – Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới thành lập các Ban Giải quyết Tranh chấp khác nhau để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa các thành viên.

DUS

Thỏa thuận về Giải quyết Tranh chấp - Thoả thuận Giải quyết Tranh chấp (DSU) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một trong những kết quả chính của Vòng đàm phán Thương mại Đa biên Uruguay.

EAN

Hệ thống Đánh số Sản phẩm Châu Âu - Một hệ thống mã số quốc tế tiêu chuẩn được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng bán lẻ. Nó cũng tương thích với Mã Sản phẩm Chung của Hoa Kỳ (UPC).

EC

Cộng đồng Châu Âu là một tổ chức được thành lập vào năm 1967 với sự hợp nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Than và Thép Châu Âu và Cộng đồng Năng lượng nguyên tử Châu Âu. Việc sáp nhập đã tạo ra một Ủy ban duy nhất của Cộng đồng châu Âu và một Hội đồng Bộ trưởng duy nhất. Năm 1993, Cộng đồng Châu Âu trở thành nền tảng của Liên minh Châu Âu, và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu được đổi tên thành Cộng đồng Châu Âu.

ECU

Đơn vị Tiền tệ Châu Âu – Là một rổ tiền tệ trong Cơ chế Tỷ giá Châu Âu (ERM) của Liên minh Châu Âu.

EFTA

Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu (EFTA) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1960. Hiệp hội gồm các nước Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ với mục tiêu thúc đẩy tự do thương mại và hội nhập kinh tế. EFTA gồm ba bộ phận chính: Ban Thư kí EFTA, Cơ quan giám sát và Toà án EFTA. Chức năng của hiệp hội là tạo ra một khu vực mậu dịch tự do giữa các quốc gia thành viên.

EWX

Giao hàng tại xưởng - Người mua chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hoá

ETC

Công ty Thương mại Xuất khẩu - Một công ty tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ. Một Công ty Thương mại Xuất khẩu có thể hoạt động như một bộ phận xuất khẩu cho các nhà sản xuất hoặc sở hữu sản phẩm và tự xuất khẩu.

FAS

Giao dọc mạn tàu – Bên bán hàng có trách nhiệm giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định.

FCL

Xếp hàng nguyên container – Trọng lượng cho phép tối đa cho giá trị của hàng hóa vận chuyển trong một container.

FOB

Giao lên tàu - Một thuật ngữ thương mại đòi hỏi người bán phải giao hàng bằng một phương thức vận chuyển do người mua chỉ định. Người bán thực hiện nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá được chuyển giao từ sở hữu của người bán và chuẩn bị giao cho người mua.

FTA

Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement) là hiệp định được ký kết giữa hai hay nhiều thành viên nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do nơi thương mại hàng hóa và dịch vụ có thể được tiến hành trong phạm gi các đường biên giới chung.

GAAP

Các Nguyên tắc Kế toán Chấp nhận Chung là những nguyên tắc và những thông lệ kế toán được chấp nhận trong thực tiễn khi chuẩn bị các báo cáo tài chính.

GATT

Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (General Agreement on Tariffs and Trade) là một hiệp định đa phương về thương mại quốc tế. Mục đích của Hiệp định là nhằm “cắt giảm đáng kể thuế quan và các rào cản thương mại khác và xóa bỏ các ưu đãi trên cơ sở có đi có lại và các bên cùng có lợi”.

GSP

Hệ thống ưu đãi phổ cập (Generalised System of Preferences) là thỏa thuận tiêu chuẩn về cắt giảm mạnh thuế quan cho các nước đang phát triển. Trên thực tế, thỏa thuận này cho phép dỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ thuế quan đối với 2/3 tất cả danh mục hàng hóa.

HS

Danh mục hài hòa (Harmonized System) là danh mục mã hàng hóa quốc tế do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) xây dựng. Nó bao gồm các nhóm hàng hóa được xác định tới mức sáu hoặc tám chữ số, sắp xếp theo một trật tự lôgích.

HTS

Biểu Thuế quan Hài hòa – Là một phương pháp phân loại được nhiều quốc gia sử dụng để xác định thuế nhập khẩu.

ICC

Phòng thương mại quốc tế - Tổ chức phi chính phủ quốc tế tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại và hài hòa hoá các qui tắc thương mại.

ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế - ISO là một liên hiệp toàn cầu của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 159 quốc gia. Được thành lập như một tổ chức phi chính phủ vào năm 1947, nó phát triển các tiêu chuẩn quốc tế và xuất bản chúng. Tất cả các ngành không phải là tiêu chuẩn kỹ thuật điện đều thuộc phạm vi của ISO.

ISO 9000 

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành, hướng dẫn về chất lượng trong các ngành sản xuất và dịch vụ.

LDC

Nước Kém phát triển nhất - Theo Liên Hiệp Quốc, một quốc gia kém phát triển nhất có đặc điểm thu nhập quốc dân thấp, yếu kém về nguồn nhân lực và nền kinh tế dễ bị tổn thương. Lưu ý: Một số nguồn sử dụng cụm viết tắt “LLDC” để chỉ các nước kém phát triển nhất và cụm viết tắt “LDC” để chỉ các nước kém phát triển.

L/C

Thư tín dụng – Là thư của ngân hàng của nhà nhập khẩu bảo lãnh thanh toán khi xuất trình các chứng từ thương mại được chỉ định (hóa đơn, vận đơn, giấy chứng nhận kiểm tra và bảo hiểm ...).

MFN

Quy chế tối huệ quốc (Most Favoured Nation). Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, “tối huệ quốc” là chế độ hoặc mức độ đãi ngộ của một nước dành cho một nước khác trong thương mại quốc tế. Quy chế này đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau.

NSW

Cơ chế Một cửa Quốc gia (NSW) là một hệ thống tích hợp được thực hiện với sự cộng tác của Hải quan và các bộ liên quan đến quản lý xuất nhập khẩu. Thông qua NSW, thương nhân có thể khai báo và hoàn tất các yêu cầu kiểm tra chuyên ngành của các bộ khác đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của mình tại cửa sổ một cửa. NSW là bước tiến để hướng tới Cơ chế Một cửa ASEAN.

NTE

Mới tham gia xuất khẩu – Thuật ngữ được sử dụng khi công ty tham gia hoạt động xuất khẩu lần đầu tiên trong vòng 24 tháng, hoặc chỉ xuất khẩu do các đơn đặt hàng trước đây không được yêu cầu. Hỗ trợ xuất khẩu có sẵn đối với các công ty thuộc phân loại này.

NTM

Mới tham gia thị trường – Thuật ngữ này được sử dụng khi công ty xuất khẩu sang một thị trường nước ngoài lần đầu tiên, hoặc chưa xuất khẩu lần nào trong vòng 24 tháng, hoặc hoặc chỉ xuất khẩu do không được yêu cầu trước đơn đặt hàng. Hỗ trợ xuất khẩu có sẵn đối với các công ty thuộc phân loại này.

QR

Hạn chế Định lượng - Hạn chế về thương mại, nói chung dưới hình thức hạn ngạch, giới hạn số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ có thể được nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Một hình thức hạn chế về số lượng khác là Khuyến khích Xuất khẩu Tự nguyện (VER).

RVC

Tiêu chí Hàm lượng Nội địa - Hàng hóa “có xuất xứ” là hàng hóa được sản xuất hoàn toàn trên lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên và hàng hóa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ giá trị nội địa áp dụng cho loại hàng hóa đó.

Tiêu chí này ít được sử dụng một cách độc lập/riêng trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của Hoa Kỳ (thường là kết hợp với tiêu chí chuyển đổi dòng thuế) và nếu được sử dụng riêng thì chỉ áp dụng cụ thể cho loại hàng hóa cụ thể được nêu rõ trong FTA.

SIC

Phân loại Công nghiệp theo Tiêu chuẩn - Một hệ thống mã số chuẩn được sử dụng bởi Chính phủ Hoa Kỳ để phân loại sản phẩm và dịch vụ.

SPS

Vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (Sanitary and Phytosanitary) là các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của con người, vật nuôi, động thực vật thông qua việc bảo đảm an toàn thực phẩm và/hoặc ngăn chặn sự xâm nhập của các dịch bệnh có nguồn gốc từ động thực vật, gồm cả các nguy cơ nảy sinh từ hàng hóa nhập khẩu.

TBT

Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Trade Barriers to Trade) là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình nhằm đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.

UNCTAD

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) là cơ quan chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về thương mại, đầu tư và phát triển.

VCIS

Hệ thống thông tin tình báo hải quan Việt Nam là hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động và quản lý rủi ro của các cơ quan Hải quan Việt Nam.

VER

Hạn chế Xuất khẩu Tự nguyện - Một hạn ngạch thương mại được áp từ phía nước xuất khẩu, thay vì của nước nhập khẩu, thường được áp theo yêu cầu của chính phủ nước nhập khẩu.

VNASS

Hệ thống Thông quan Hàng hóa Tự động được đưa vào hoạt động từ năm 2014, tại điều kiện làm tờ khai hải quan và thông quann trực tuyến và hỗ trợ các giao dịch xuất nhập khẩu.

WCO

Tổ chức Hải quan Thế giới (World Customs Organisation) là một tổ chức liên chính phủ, đóng vai trò là diễn đàn đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan hải quan các nước.

WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organisation) là một tổ chức liên chính phủ có chức năng điều chỉnh thương mại quốc tế.

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới