Điều khoản và Điều kiện

Website này do Tổng cục Hải quan Việt Nam xây dựng và quản lý.

Mục đích của website này là cung cấp cho công chúng thông tin về các luật lệ, thủ tục và nội dung đáng quan tâm khác liên quan tới xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam. Thông tin trên website này là hoàn toàn miễn phí.

Website này và việc sử dụng nó phải tuân theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Miễn trừ trách nhiệm

Trên website này có đăng tải những thông tin thuộc về / xuất phát từ các bộ ngành, cơ quan chính phủ hoặc các đơn vị khác. Tổng cục Hải quan Việt Nam sẽ nỗ lực để bảo đảm rằng nội dung trên website là chính xác, phù hợp và cập nhật. Tuy nhiên, thông tin có thể thay đổi và Tổng cục Hải quan Việt Nam không thể bảo đảm rằng nội dung đăng tải luôn chính xác và cập nhật.

Thông tin đăng tải trên website này, bao gồm cả các văn bản pháp quy, chỉ nhằm mục đích tham khảo và không có giá trị pháp lý. Người dùng cần tham khảo ý kiến tư vấn chuyên môn từ các cơ quan liên quan khi muốn hành động dựa trên thông tin đăng tải trên website này.

Tổng cục Hải quan Việt Nam hoặc các cơ quan chính phủ khác được dẫn nguồn thông tin trên website này không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất tài chính, thiệt hại hay hành động pháp lý là kết quả từ việc sử dụng thông tin đăng tải trên website này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các website liên kết, và không thể bảo đảm rằng các đường dẫn này luôn hoạt động. Các website liên kết bên ngoài này chịu sự quản lý của các điều khoản và điều kiện khác.

Bản quyền

Tài liệu đăng tải trên website này, gồm cả hình ảnh, thuộc bản quyền của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trừ phi có quy định khác. Không được sao chép những tài liệu này để sử dụng cho mục đích của cá nhân hay tổ chức nào. Nếu đăng tải lại hoặc phân phối cho các bên khác, cần có dòng ghi nhận bản quyền. Không được sử dụng logo của các cơ quan chính phủ trên website này nếu không được phép. Mọi yêu cầu xin phép sử dụng lại các tài liệu này phải được gửi tới đơn vị quản lý Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam, sử dụng mẫu trong phần Liên hệ trên website này.

Lời cảm ơn

 Website này được xây dựng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới đã cho phép Tổng cục Hải quan Việt Nam sử dụng phần mềm Bộ công cụ Cổng Thông tin Thương mại Ngân hàng Thế giới. Bản quyền đối với phần mềm gốc được sử dụng để xây dựng website này vẫn thuộc về Ngân hàng Thế giới.

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới