Thông báo

Hướng dẫn nộp giấy phép trong hồ sơ hải quan

Tóm tắt

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra giấy phép NK trong hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa NK là thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hàng tại Việt Nam, trừ dược liệu theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày cập nhật : 25-02-2019


Hướng dẫn nộp giấy phép trong hồ sơ hải quan

Theo đó, trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho một lần NK khi làm thủ tục hải quan NK, người khai hải quan phải nộp bản chụp giấy phép NK thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bộ hồ sơ hải quan và xuất trình bản chính để chối chiếu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện ghi nhận: “Doanh nghiệp đã NK hết số lượng ghi trên giấy phép thuộc tờ khai số…” trên Giấy phép bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận.

Trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho nhiều lần NK, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai NK lần đầu căn cứ giấy phép bản chính đưới dạng giấy do người khai hải quan nộp để thực hiện thủ tục theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo Báo Hải quan


Thông báo mới nhất


Tìm kiếm tất cả Thông báo

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới