Bài viết mới nhất

Không hoàn thuế NK nguyên liệu đã giao gia công lại


Không hoàn thuế NK nguyên liệu đã giao gia công lại

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH May Oasis về thuế NK đối với nguyên liệu nhập sản xuất XK thuê gia công một hoặc một số công đoạn. 

Phân tích về việc miễn thuế NK, Tổng cục Hải quan cho biết chính sách hiện hành được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP,  khoản 3 Điều 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Từ các quy định trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số số 6353/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2018 trả lời Công ty về chính sách thuế đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK sau đó thuê gia công một hoặc một số công đoạn, theo đó:

Từ ngày 1/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hóa XK mà giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã NK cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và XK sản phẩm; trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất hàng XK, đã đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và/hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP (không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK) nên phần hàng hóa NK đã đưa cho DN khác sản xuất hoặc gia công không thuộc đối tượng được miễn thuế NK.

Tổ chức, cá nhân NK hàng hóa thực hiện kê khai trên tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng như quy định nêu trên, cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định. Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế, trị giá tính thuế của nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK thực hiện theo tờ khai NK ban đầu. Ngoài ra, cơ quan Hải quan thực hiện tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định đối với số hàng hóa này.

Về việc hoàn thuế NK, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về việc hoàn thuế NK đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan; cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế NK được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp công ty sau khi khai thay đổi mục đích sử dụng đã nộp thuế NK cho phần hàng hóa NK nhưng giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, XK sản phẩm thì không đáp ứng quy định về cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế tại điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế NK đối với phần nguyên liệu, vật tư đã giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, kiến nghị của DN liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Hiện dự thảo Nghị định đang được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ để ban hành trong thời gian tới.

Trước mắt, đề nghị DN thực hiện theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới