Bài viết mới nhất

Doanh nghiệp phải trả “chi phí ngầm” nhiều nhất cho kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương


Doanh nghiệp phải trả “chi phí ngầm” nhiều nhất cho kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương

Khảo sát 2018 khi tìm hiểu liệu các DN có phải chi trả chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục XNK, trong số hơn 3.000 DN được khảo sát có 2.832 DN cung cấp thông tin cho những câu hỏi về nội dung này.

Kết quả, có 56% DN cho biết không chi trả chi phí ngoài quy định. Có 26% DN lựa chọn phương án “Không biết”.

Có 497 DN cho biết có chi trả loại chi phí này khi thực hiện các thủ tục hải quan, chiếm tỷ lệ 18%. Tỷ lệ này thấp hơn kết quả khảo sát năm 2015 (năm 2015 là 28%). 

Cũng về chi phí ngoài quy định, có 212 DN cho biết có chi trả khoản này khi thực hiện thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành cụ thể tại các bộ, ngành. 

Cụ thể, hơn 50% trong số 212 DN trên cho biết có chi trả cho cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành là Bộ Công Thương. Tỷ lệ này tại một số bộ khác là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (34,43%), Bộ Giao thông Vận tải (29,72%), Bộ Tài nguyên và Môi trường (23,11%),...

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới