Bài viết mới nhất

Đôi nét về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh


Đôi nét về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã chính thức ký kết vào ngày 29/12/2020. Hiệp định được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh. Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

Chương 4 Hiệp định UKVFTA quy định về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại gồm 16 Điều, cụ thể về mục tiêu; hợp tác hải quan và hỗ trợ hành chính; các quy định và thủ tục hải quan; giải phóng hàng hóa; đơn giản hóa thủ tục hải quan; quá cảnh và chuyển tải; quản lý rủi ro; xác định trước; phí và lệ phí; đại lý hải quan; trị giá hải quan; kiểm tra trước khi gửi hàng...

Nhằm triển khai thực hiện các cam kết tại Hiệp định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định liên quan đến nhiệm vụ của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), cụ thể như sau:

- Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVTFA. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xây dựng Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện UKVFTA. Ngày 21/5/2021, Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 đã được Chính phủ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

- Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Trong đó, Tổng cục Hải quan (i) là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Chương 4 của Hiệp định UKVFTA và (ii) tham gia gia Ủy ban Hải quan, đồng thời cũng là cơ quan giải đáp các thông tin liên quan đến Hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Hiệp định UKVFTA được nhận định sẽ giúp giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh vào Việt Nam. Đối với Việt Nam, Hiệp định UKVFTA được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư của hai bên trong những năm tới.

Bích Nguyễn


Bài viết mới nhất

Tiêu đềHạng mụcTạo ngày
General2022-05-26 18:40:26
General2022-05-23 10:17:12
General2022-05-18 22:29:08
General2022-05-18 22:24:13
General2022-05-18 22:19:32

Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới