Bài viết mới nhất

11 tháng: Thu ngân sách hơn 1.638 nghìn tỷ đồng


11 tháng: Thu ngân sách hơn 1.638 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê ngày 29/11 công bố báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11/2022, ước đạt 134,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1.300 nghìn tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán năm và tăng 25,1%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 11/2022, ước đạt 154,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022, ước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng năm 2022 đạt 935,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% và giảm 0,6%...

Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 28,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD

Gần 200.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 11, cả nước có 11.943 DN thành lập mới, giảm 8,3% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.267 DN quay trở lại hoạt động, tăng 60,6% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.006 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 1,3% và tăng 13,7%; có 5.095 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,3% và tăng 9,8%; có 1.422 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,2% và tăng 13,2%.

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2022, cả nước có 194,7 nghìn DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 17,7 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn DN, tăng 24,3%; bình quân một tháng có 12 nghìn DN rút lui khỏi thị trường.

Vốn FDI thực hiện cao nhất của 11 tháng

Về tình hình đầu tư, Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 11 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 445,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 74% và giảm 7,7%).

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2022 có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 395,8 triệu USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu USD, giảm 81,9%. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 474,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

B.H


Bài viết mới nhất

Tiêu đềHạng mụcTạo ngày
General2023-03-31 10:19:12
General2023-03-31 10:11:55
General2023-03-31 09:06:53
General2023-03-31 09:02:44
General2023-03-31 08:34:49

Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới