Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Phần này liệt kê những câu hỏi thường gặp liên quan tới Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VITP) và Nội dung đăng tải trên đó. Nếu không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của quý vị ở dưới đây, xin hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấp chuột vào phần Liên hệ và điền vào biểu mẫu. 

Q. Tôi có thể tìm kiếm thông tin về thị trường, đối tác kinh doanh và danh sách các công ty xuất khẩu - nhập khẩu của Việt Nam trên VTIP hay không? 

VTIP cung cấp thông tin liên quan tới biểu thuế, văn bản pháp quy và thủ tục liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh tại Việt Nam. 

Nếu muốn tìm kiếm thông tin về đối tác kinh doanh tiềm năng, danh sách các công ty xuất khẩu - nhập khẩu hoặc cơ hội kinh doanh, chúng tôi đề nghị quý vị liên hệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay Bộ Công Thương. Trên trang web của các cơ quan này, quý vị sẽ thấy những thông tin hữu ích về các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam và thông tin liên hệ. 

Q. Tôi có thể tra cứu trực tuyến biểu thuế của Việt Nam hay không?

Có.  Hệ thống phân loại hàng hóa hoàn chỉnh và biểu thuế áp dụng ở Việt Nam được đăng tải trên VTIP.   

Xin hãy nhấp chuột vào đây để tìm kiếm và xem biểu thuế.

Q. Mã HS là gì và làm thế nào tôi có thể tìm thấy mã HS cho hàng hóa của mình? 

Trong thương mại quốc tế, mỗi sản phẩm được gắn một mã phân loại cụ thể theo Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, hoặc gọi tắt là Danh mục hài hòa (HS). Mã HS là ngôn ngữ và mã toàn cầu đối với hàng hóa, được công bố bởi Tổ chức Hải quan thế giới.  

Quý vị có thể tìm kiếm hàng hóa theo mã HS trên VTIP bằng cách nhấp chuột vào phần "Hàng hóa và thuế suất" trên thanh nội dung bên tay phải của trang web để tìm mã HS áp dụng cho hàng hóa của mình. 

Xin hãy nhấp chuột vào đây để tìm hiểu thêm về mã HS.

Q. Yêu cầu chung đối với việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam là gì? 

Quý vị cần nộp Tờ khai với đầy đủ thông tin cùng các tài liệu kèm theo. Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết.

Q. Thuế nhập khẩu là gì?

Thuế nhập khẩu là loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu và được nêu trong biểu thuế. Thuế nhập khẩu có thể được áp dụng theo khối lượng hoặc theo giá trị hàng hóa, hoặc kết hợp cả hai (theo giá trị hàng hóa với mức khối lượng tối thiểu, hoặc theo giá trị cao hơn giữa hai yếu tố).

Thuế nhập khẩu được áp dụng theo quy định của Luật Hải quan, Luật Thuế Xuất khẩu - Nhập khẩu và các nghị định khác của chính phủ. Cơ quan hải quan thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu và áp dụng các biện pháp để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế và các khoản phải thu khác theo luật pháp về thuế, phí và lệ phí cũng như các quy định khác. 

Q. Xin hãy tư vấn về thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu vào Việt Nam?

Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu có thể được tìm kiếm theo danh mục hàng hóa đối với mặt hàng cụ thể của quý vị. 

Xin hãy nhấp chuột vào đây để tìm kiếm.

Q. Có những loại thuế quan nào?

Xin hãy nhấp chuột vào đây để xem các loại thuế quan khác nhau áp dụng ở Việt Nam.

Q. Tôi có bắt buộc phải có giấy phép xuất khẩu - nhập khẩu trước khi tiến hành các giao dịch này ở Việt Nam hay không? 

Không. Không bắt buộc phải có giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu đối với rất nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, có những loại hàng hóa cụ thể đòi hỏi phải có giấy phép xuất khẩu - nhập khẩu trước khi tiến hành giao dịch.  

Xin hãy nhấp chuột vào đây để xem danh sách các hàng hóa phải áp dụng yêu cầu này. 

Q. Có hàng hóa nào bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu - nhập khẩu hay không? Xin hãy cho biết danh mục cụ thể các hàng hóa này?

Có. Xin hãy xem danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu - xuất khẩu, và nhấp chuột vào đây để xem danh sách các mặt hàng xuất khẩu - nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Q. Rào cản kỹ thuật đối với xuất khẩu - nhập khẩu là gì? 

Là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam phải tuân thủ Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại. Có ba loại biện pháp kỹ thuật sau đây:

Quy chuẩn kỹ thuật (technical regulations) là những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng (các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ).

Tiêu chuẩn kỹ thuật (technical standards) là các yêu cầu kỹ thuật được chấp thuận bởi một tổ chức đã được công nhận nhưng không có giá trị áp dụng bắt buộc; và

Quy trình đánh giá sự phù hợp (conformity assessment procedure) của một loại hàng hoá với các quy định/tiêu chuẩn kỹ thuật.

Q. Tôi có phải sử dụng Đại lý hải quan khi xuất khẩu hoặ nhập khẩu hàng hóa thương mại hay không? 

Không. Tuy nhiên, việc sử dụng Đại lý hải quan sẽ giúp bảo đảm rằng tất cả các yêu cầu pháp lý được tuân thủ đầy đủ và có thể giảm sự chậm trễ không cần thiết. Các đại lý hải quan và nhân viên đại lý hải quan phải thực thi các quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan theo như quy định trong Luật Hải quan Việt Nam. Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin.

Q. E-Manifest là gì?

Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết thêm về hệ thống E-Manifest.

Q. Tôi có thể thông quan hàng hóa tại cơ quan hải quan bất kỳ ở Việt Nam, hay phải thông quan tại một chi cục Hải quan cụ thể? 

Quý vị cần phải thông quan hàng hóa tại chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan cũng như tiến hành kiểm tra thực tế đối với hàng hóa. 

Địa điểm kiểm tra bao gồm khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; các cảng nội địa nơi tiến hành hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

Q. Tôi phải nộp tờ khai qua hệ thống VNACCS hay có thể tiếp tục nộp tờ khai giấy? 

VNACCS (Hệ thống thông quan tự động) là hệ thống thông quan hàng hóa tự động trực thuộc Tổng cục Hải quan Việt Nam. Nếu xuất khẩu - nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, quý vị cần phải nộp Tờ khai điện tử trên hệ thống VNACCS. Tờ khai hải quan giấy không được chấp nhận, trừ trường hợp đối với hành khách. Xin hãy truy cập trang web của Tổng cục Hải quan Việt Nam để biết thêm chi tiết. 

Q. Ai có thể đăng ký trên hệ thống VNACCS?

Một cá nhân hoặc doanh nghiệp thường xuyên tiến hành kê khai việc lưu chuyển hàng hóa thương mại với các cơ quan hải quan Việt Nam.

Xin hãy nhấp chuột vào đây để đăng ký trên hệ thống VNACCS.

Q. Tôi có thể đăng ký sử dụng chữ ký điện tử trong các thủ tục hải quan điện tử bằng cách nào? 

Để đăng ký sử dụng chữ ký điện tử trong các thủ tục hải quan điện tử, doanh nghiệp cần phải có chữ ký điện tử được cung cấp bởi một đơn vị được cấp phép (ở đây là Bộ Thông tin và Truyền thông). Sau khi đã có chữ ký điện tử, quý vị cần phải đăng ký tại cổng trực tuyến của Hải quan. 

Q. Tôi phải làm gì để nhập khẩu động vật? 

Cần giấy phép nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp để có thể nhập khẩu động vật vào Việt Nam. Xin hãy truy cập trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để biết thêm thông tin.

Q. Làm thế nào để tiến hành xuất khẩu - nhập khẩu tại khu chế xuất? 

Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết các thủ tục chi tiết đối với nhập khẩu, và nhấp chuột vào đây để biết thủ tục chi tiết đối với xuất khẩu. 

Q.  Thủ tục xuất khẩu - nhập khẩu hàng mẫu là như thế nào? 

Xin hãy nhấp chuột vào đây để xem các thủ tục xuất khẩu - nhập khẩu hàng mẫu trên VTIP.

Q. Chúng tôi xuất khẩu bằng đồng ngoại tệ không có trong danh sách của Hải quan. Làm sao để tính tỷ giá hối đoái áp dụng để chi trả thuế xuất khẩu của chúng tôi? 

Trong trường hợp này, tổng giá trị thực tế bằng đồng Việt Nam sẽ được chuyển đổi sang đồng đô la Mỹ, sử dụng tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam hoặc đồng đôla Mỹ tại thời điểm giao dịch, được công bố hàng ngày bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Q. Tôi cần làm gì nếu không nhất trí với quyết định của cơ quan Hải quan? 

Theo Điều 18 của Luật Hải quan về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người khai hải quan có quyền yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan. Xem Luật Hải quan để biết thêm chi tiết.

Q. Việt Nam đã ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) chính nào?

Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết danh sách các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 

Q.  Thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ gồm những bước nào? 

Xin hãy truy cập trang web Một cửa quốc gia  hoặc các trang web của VCCI hay Bộ Công Thương để biết thêm chi tiết.

Q.  Định mức miễn thuế đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh là bao nhiêu?   

Theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật số 107/2016/QH13 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế. Ngoài ra, hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 50.000 đồng Việt Nam cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.  

Q. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có được miễn thuế hay không?   

Có. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. 

Q. Hàng hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao có được miễn thuế xuất - nhập khẩu hay không? 

Có. Tất cả hàng hóa và phương tiện của các cơ quan đại diện ngoại giao được Bộ Ngoại giao phê duyệt đều được miễn thuế xuất - nhập khẩu.  

Q. Tôi có cần điền vào Tờ khai hải quan khi tới Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế hoặc cửa khẩu biên giới hay không? 

Không. Quý vị chỉ cần đi qua luồng Xanh - Không có hàng hóa khai báo. Nếu mang theo hàng hóa vượt quá định mức miễn thuế, hoặc nếu bị nghi ngờ, quý vị cần phải đi qua luồng Đỏ và khai báo hàng hóa với cán bộ Hải quan chuyên trách. Tại một số sân bay, quý vị có thể thấy đèn Xanh và đèn Đỏ thay cho luồng tương ứng. Nếu chưa chắc chắn, quý vị có thể hỏi cán bộ Hải quan tại sân bay để được hướng dẫn.  

Xin hãy nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin.

Q. Định mức miễn thuế đối với hành khách vào Việt Nam là bao nhiêu? 

Xin hãy nhấp chuột vào đây để tìm hiểu về định mức miễn thuế đối với hành khách vào Việt Nam.

Q. Tôi có thể mang theo tài sản di chuyển vào Việt Nam khi đăng ký thường trú tại Việt Nam hay không, và có phải nộp thuế nhập khẩu hay không? 

Nhìn chung, tài sản cá nhân (ngoại trừ ôtô / xe máy) được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nếu không phục vụ mục đích thương mại và đáp ứng quy định về định mức hàng hóa miễn thuế là 01 cái (hoặc 01 bộ) như nêu trong Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2015.

Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam, chính sách đối với nhập khẩu ô tô / xe máy là tài sản cá nhân được quy định trong Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2014.

Nếu còn nghi ngờ về khả năng được miễn thuế của một mặt hàng cụ thể, xin hãy liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thêm. 

Q. Tôi có thể mang theo lương thực hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật vào Việt Nam hay không? 

Có, miễn là chúng đáp ứng các luật lệ và quy định liên quan tới các sản phẩm này.  

Xin hãy nhấp chuột vào đây để xem các luật lệ liên quan và tìm kiếm các quy định cụ thể, hoặc nhấp chuột vào đây để tìm kiếm các biện pháp cụ thể có thể được áp dụng. 

Q. Vật nuôi có phải kiểm dịch trước khi mang vào Việt Nam hay không? 

Không nhất thiết. Khi xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý vị sẽ được tư vấn về yêu cầu đối với việc này. 

Q.  Chúng tôi là một công ty nước ngoài muốn tiến hành dự án với một công ty Việt Nam. Chúng tôi có thể mở một văn phòng dự án tại Việt Nam hay không? 

Xin hãy truy cập trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để biết thêm chi tiết.

Q.  Làm thế nào để được cấp mã số xác nhận người nộp thuế (TIN)? 

Mã số xác nhận người nộp thuế (TIN) cho công ty được Cục thuế tỉnh/thành phố hoặc Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính cấp. Xin hãy truy cập trang web của Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thêm.

Q. Tôi có thể tham khảo thêm các câu hỏi và trả lời ở đâu?

Để tham khảo thêm các câu hỏi và trả lời liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hải quan, quý vị có thể truy cập trang web của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại đây. Quý vị cũng có thể ghé thăm website của các cơ quan sau đây: 

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới