TRỢ GIÚP


MỤC LỤC CHỦ ĐỀ

 

Di chuyển trong website

Sử dụng lối tắt để di chuyển trong website

Ngôn ngữ

Thông tin công khai và dịch vụ thành viên

Tìm kiếm thông tin trên website 

Thông báo

Tin tức

Ấn phẩm

Sự kiện

Tìm kiếm thông tin thương mại

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Tìm kiếm thông tin về Hàng hóa và Biểu thuế 

Tìm kiếm Thủ tục

Tìm kiếm Biểu mẫu

Tìm kiếm Biện pháp

Cách tải về và in tài liệu

Câu hỏi thường gặp

Liên hệ với chúng tôi

Ý kiến phản hồi


Di chuyển trong website

Website được thiết kế điều hướng di chuyển dễ dàng. Các mục trình đơn hiển thị rõ ràng. Có những trình đơn sau:

 • Bên dưới banner đầu trang (Trình đơn chính)
   
 • Xuôi xuống phía bên phải của trang (Trình đơn bên)
   
 • Ở cuối trang (Trình đơn cuối trang)

Chỉ cần nhấp chuột vào mỗi mục trình đơn để đi đến trang cần đến. Các mục trình đơn này luôn hiển thị tại mỗi trang trong website.

Trong toàn bộ website, người dùng sẽ thấy các liên kết dẫn tới những nơi khác trong website hoặc dẫn tới những website bên ngoài. Những liên kết này hiển thị nổi bật ở dạng màu xanh dương. Nhấp chuột vào những liên kết này để đi đến chủ đề cần tìm. Nếu liên kết hướng tới một website ngoài, website đó sẽ được mở trong một cửa sổ riêng.

Giới thiệu Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam

Chúng tôi đã thực hiện một số video (mỗi video có độ dài chưa đến hai phút) trình bày các tính năng và chức năng chính để giúp bạn di chuyển trong trang web được dễ dàng hơn.

1. Giới thiệu Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam

Trình bày lý do xây dựng Cổng Thông tin và vai trò của nó trong việc góp phần cải thiện môi trường kinh doanh quốc tế ở Việt Nam. 

Thời gian: 1 phút 19 giây

2. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Di chuyển trên Trang chủ và Trình đơn bên

Tìm hiểu nội dung trên trang chủ và các mục trình đơn bên.

Thời gian: 1 phút 32 giây

3. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Giới thiệu tóm tắt Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại

Phần này giới thiệu tóm tắt một trong những phần quan trọng nhất của Cổng Thông tin.

Thời gian: 16 giây

4. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại — Hàng hóa và Thuế suất

Hướng dẫn cách tìm các mức thuế suất cho các mặt hàng khác nhau.

Thời gian: 58 giây

5. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại — Văn bản Pháp quy

Hướng dẫn cách tìm và tải các tài liệu trong phần này của Cổng Thông tin.

Thời gian: 40 giây

6. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại — Biện pháp và Tiêu chuẩn

Hướng dẫn cách tìm các biện pháp và tiêu chuẩn cho các sản phẩm cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thời gian: 36 giây

7. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại — Thủ tục

Hướng dẫn cách tìm các thủ tục cụ thể liên quan đến việc xuất nhập khẩu các sản phẩm khác nhau.

Thời gian: 45 giây

8. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Phần Tìm kiếm Thông tin Thương mại — Biểu mẫu

Hướng dẫn cách tìm và tải các biểu mẫu theo qui định trong quá trình xuất,nhập và quá cảnh hàng hóa

Thời gian: 26 giây

9. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam: Kết luận

Các cơ quan thực hiện, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Hải quan Việt Nam, trình bày sự khác biệt của Cổng Thông tin Thương mại.

Thời gian: 1 phút 2 giây

 Về đầu trang


Sử dụng lối tắt để di chuyển trong website

Nếu người dùng muốn đi thẳng tới một trang cụ thể trong website, chọn mục Sơ đồ trang ở Trình đơn cuối trang. Bố trí các trang trong website được thể hiện ở dạng hình ảnh và người dùng có thể nhấp chuột trực tiếp vào liên kết dẫn tới trang người dùng cần đến . Về đầu trang


Ngôn ngữ

Trang web có một phiên bản tiếng Anh và một phiên bản tiếng Việt. Dù đang ở bất cứ vị trí nào trong website, người dùng có thể thấy trong Trình đơn chính, bên phía tay phải, có hình ảnh lá cờ hiển thị chuyển đổi ngôn ngữ. Nhấp chuột vào lá cờ, website sẽ chuyển sang ngôn ngữ hiển thị khác. Về đầu trang


Thông tin công khai và Dịch vụ thành viên

Mọi thông tin trong website được cung cấp công khai và miễn phí.

Tuy nhiên, người dùng có thể đăng ký làm thành viên để được hưởng một số dịch vụ giá trị gia tăng.  Xem phần Dịch vụ dành cho thành viên để tìm hiểu cách thức đăng ký. Về đầu trang


Tìm kiếm thông tin trên toàn bộ website

Có ô tìm kiếm (Tìm kiếm trong website này) hiển thị ở mọi trang trong website này, trên Trình đơn bên.

Người dùng có thể gõ từ khóa, phần ký tự cấu thành từ hoặc tập hợp từ để tìm kiếm tất cả nội dung trong website. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục và người dùng có thể nhấp chuột vào mỗi kết quả tìm kiếm để liên kết đến chủ đề cần tìm.

Nếu muốn tìm kiếm nhiều hơn một từ khóa, người dùng cần đặt dấu phẩy (,) giữa các từ khóa. Nếu muốn tìm kiếm một cụm từ hay một tập hợp từ khóa, người dùng cần đặt các từ đó trong dấu ngoặc kép (").

Ví dụ, nếu người dùng nhập các từ: chè, cà phê trong ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tìm kiếm tất cả những tài liệu có những từ hoặc ký tự cấu thành từ chè HOẶC cà phê.  Tuy nhiên, nếu người dùng tìm kiếm "chè và cà phê", hệ thống sẽ tìm đúng tập hợp từ cụ thể này.

Tại từng trang, người dùng có thể tìm kiếm các từ, cụm từ hay tập hợp từ cụ thể bằng cách gõ CONTROL-F và gõ vào từ cần nhập trong ô tìm kiếm.

Hệ thống sẽ đánh dấu những từ tìm được trên toàn bộ trang. Về đầu trang


Thông báo

Các bản thông báo mới nhất được hiển thị ở Trang chủ. Người dùng có thể thấy danh mục toàn bộ các bản thông báo khi nhấp vào Xem thêm >> hoặc khi nhấp vào mục Thông báo trên Trình đơn bên.

Tại trang Thông báo, người dùng có thể chọn tìm kiếm các bản thông báo cụ thể theo từ khóa, theo mục và theo khoảng thời gian. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó. Về đầu trang


Tin tức

Các tin tức mới nhất được hiển thị ở Trang chủ. Người dùng có thể thấy danh mục toàn bộ các tin tức khi nhấp vào Xem thêm >> hoặc khi nhấp vào mục Tin tức trên Trình đơn bên.

Tại trang Tin tức, người dùng có thể chọn tìm kiếm các tin tức cụ thể theo từ khóa, theo mục và theo khoảng thời gian. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó. Về đầu trang


Ấn phẩm

Trang Ấn phẩm cho phép người dùng tìm kiếm các ấn phẩm trực tuyến (ví dụ: thư báo, bản tin, tài liệu giới thiệu, v.v.).

Người dùng có thể chọn tìm kiếm các ấn phẩm cụ thể theo từ khóa, theo mục và theo khoảng thời gian. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp vào mục cần tìm để có thêm thông tin về ấn phẩm đó hoặc nhấp vào biểu tượng PDF để tải về bản nội dung.  Ấn phẩm sẽ được tải về ở dạng tập tin PDF trong một cửa sổ mới và người dùng có thể in tài liệu hoặc lưu tài liệu vào máy tính bằng cách nhấp chuột phải vào tài liệu. Về đầu trang


Sự kiện

Một phần tóm tắt các sự kiện sắp diễn ra hiện thời được hiển thị tại Trang chủ trên Trình đơn bên. Người dùng có thể xem danh mục toàn bộ các sự kiện trước đây và hiện tại bằng cách nhấp vào Xem thêm >>

Tại trang Sự kiện, người dùng có thể chọn tìm kiếm các sự kiện trước đây và hiện tại cụ thể theo từ khóa, theo mục và theo khoảng thời gian. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó. Về đầu trang


Tìm kiếm thông tin thương mại

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Website có một danh mục đầy đủ các văn bản pháp quy liên quan đến thương mại. Các văn bản này gồm có luật, nghị định, quy chế hoặc những văn bản có hiệu lực pháp lý khác.

Người dùng có thể tìm kiếm các văn bản pháp quy cụ thể bằng cách chọn mục Văn bản pháp quy trên Trình đơn bên.

Tại trang Văn bản pháp quy, người dùng có thể chọn tìm kiếm các văn bản pháp quy cụ thể theo từ khóa, theo mục (ví dụ: nhập khẩu, xuất khẩu, SPS...), theo loại văn bản (ví dụ: luật, nghị định, quyết định...), theo cơ quan quản lý nhà nước đối với văn bản pháp quy đó và theo khoảng thời gian. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, thể loại văn bản và/hoặc cơ quan quản lý nhà nước, hãy sử dụng các trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó, xem toàn văn, hoặc nhấp vào biểu tượng PDF để tải về bản nội dung. Văn bản pháp quy sẽ được tải về ở dạng tập tin PDF trong một cửa sổ mới và người dùng có thể in tài liệu hoặc lưu tài liệu vào máy tính bằng cách nhấp chuột phải vào tài liệu. Về đầu trang

Tìm kiếm thông tin liên quan tới Hàng hóa 

Trang web có chứa đầy đủ mã phân loại hàng hóa theo Danh mục hài hòa (HS) mô tả và mã hóa hàng hóa

Bằng cách sử dụng mục Hàng hóa và Thuế suấtTrình đơn bên, người dùng có thể tìm kiếm thuế suất áp dụng cho từng mặt hàng, các biện pháp cụ thể áp dụng cho mặt hàng đó (ví dụ như Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, tiêu chuẩn kỹ thuật) và các thủ tục cụ thể, nếu có, cần thực hiện để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa đó.

Việc phân loại hàng hóa tuân thủ theo Danh mục hài hòa (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới, được cấu trúc như sau:

 

Danh mục

 

 

 

 

Chương

Nhóm

Phân nhóm

Mã hàng hóa

Mô tả

XX

 

 

 

Mô tả Chương

XX

XX

 

 

Mô tả Nhóm

XX

XX

XX

 

Mô tả Phân nhóm

XX

XX

XX

XX

Mô tả Hàng hóa

Trên trang Tìm kiếm hàng hóa, người dùng có thể tìm kiếm một mặt hàng theo mã HS hoặc bằng cách nhập vào từ khóa hoặc tập hợp các từ khóa, hoặc cả hai. Nhấp chuột để lựa chọn cách thức tìm kiếm mong muốn.

Nếu sử dụng công cụ tìm kiếm theo từ khóa, hãy nhập từ khóa mong muốn. Hệ thống sẽ tìm kiếm các từ này trong phần mô tả ở mỗi chương, nhóm, phân nhóm và mã hàng hóa. Hệ thống sẽ tìm kiếm theo toàn bộ các từ và một phần các từ. Ví dụ, nếu người dùng tìm kiếm từ “tea”, hệ thống sẽ cho ra các kết quả như sau:

0902 – Tea whether or not flavoured

1503 – Lard, stearin or oleostearin

v.v..

Nếu muốn tìm theo nhiều hơn một từ khóa, người dùng phải ngăn cách các từ khóa này bằng dấu phẩy, ví dụ tìm kiếm ‘tea, coffee’ sẽ cho ra kết quả như sau:

0901 – Coffee whether or not roasted …

0902 – Tea whether or not flavoured

v.v..

Nếu sử dụng công cụ tìm kiếm theo mã HS, người dùng có thể tìm kiếm một hàng hóa theo mã HS đầy đủ gồm 8 chữ số nếu biết, bằng cách nhập mã này vào ô tìm kiếm. Kết quả sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cho hàng hóa này nếu tìm thấy.

Hoặc người dùng có thể nhập mã 2 chữ số (mã chương), 4 chữ số (nhóm) hay 6 chữ số (phân nhóm) trong ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các mã số ở bên dưới tập hợp mã số mà người dùng nhập vào. Ví dụ, nếu nhập mã số “0101”, hệ thống sẽ cho ra kết quả như sau:

0101 – Ngựa, lừa, la sống.

        + 010121 – Ngựa

        + 010129 – Loại khác

010130 – Lừa

010190 – Loại khác

Tiếp đó, người dùng có thể nhấp chuột vào biểu tượng dấu “+” để mở rộng từng phân nhóm, cho thấy tất cả mã hàng hóa trong các phân nhóm đó. Ví dụ, nếu click vào dấu “+” ở trước phân nhóm “010121”, hệ thống sẽ hiển thị:

0101 – Ngựa, lừa, la sống.

         + 010121 – Ngựa:

                   -  01012100 – Loại thuần chủng để nhân giống

         + 010129 – Loại khác

         + 010130 – Lừa

           + 010190 – Loại khác

Người dùng có thể lựa chọn hàng hóa cụ thể theo yêu cầu bằng cách nhấp chuột vào đó.

Khi người dùng đã lựa chọn một hàng hóa, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các thông tin liên quan tới hàng hóa đó.

Nếu có biện pháp cụ thể nào áp dụng cho hàng hóa đó, hệ thống sẽ hiển thị các biện pháp này với dẫn chiếu tới văn bản pháp quy liên quan. Người dùng có thể nhấp chuột vào đường dẫn văn bản pháp quy để xem toàn bộ văn bản đó.

Nếu có thủ tục cụ thể nào áp dụng cho hàng hóa đó, hệ thống sẽ hiển thị danh mục các thủ tục này. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó, xem toàn văn thủ tục. Người dùng có thể lựa chọn:

 • Xem toàn văn thủ tục cùng các biểu mẫu cụ thể để hoàn thành thủ tục
   
 • Xem toàn văn thủ tục cùng với một danh mục toàn bộ những hàng hóa nằm trong phạm vi áp dụng của thủ tục

Thủ tục sẽ được hiển thị ở dạng sơ đồ hình ảnh thể hiện chi tiết từng bước cần tiến hành khi thực hiện thủ tụcVề đầu trang

Tìm kiếm Thủ tục

Nếu muốn tìm hiểu thủ tục nào phù hợp khi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác nhau liên quan đến thương mại, người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm bằng cách nhấp chuột vào mục Thủ tục trên Trình đơn bên.

Tại trang Thủ tục, người dùng có thể chọn tìm kiếm các thủ tục pháp lý cụ thể theo từ khóa hoặc theo mục (ví dụ: nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh...).  Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp chuột vào mục cần tìm để mở rộng mục đó, xem toàn văn thủ tục. Người dùng có thể lựa chọn:

 • Xem toàn văn thủ tục cùng các biểu mẫu cụ thể cần điền vào để hoàn thành thủ tục
   
 • Xem toàn văn thủ tục cùng với một danh mục toàn bộ những hàng hóa nằm trong phạm vi áp dụng của thủ tục

Thủ tục sẽ được hiển thị ở dạng sơ đồ hình ảnh thể hiện chi tiết từng bước cần tiến hành khi thực hiện thủ tục. Về đầu trang

Tìm kiếm Biểu mẫu

Nếu muốn tìm hiểu biểu mẫu nào được áp dụng trong thủ tục hay hàng hóa nào, người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm bằng cách nhấp chuột vào mục Biểu mẫu trên Trình đơn bên.

Tại trang Biểu mẫu, người dùng có thể chọn tìm kiếm các biểu mẫu cụ thể theo từ khóa, theo mục (ví dụ: nhập khẩu, xuất khẩu...), theo cơ quan ban hành và tiếp nhận xử lý biểu mẫu hoặc và theo khoảng thời gian hiệu lực của biểu mẫu. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục hoặc cơ quan, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp vào mục cần tìm để mở rộng mục đó, xem toàn văn thông tin về biểu mẫu đó, hoặc tải về biểu mẫu bằng cách nhấp vào biểu tượng PDF. 

Khi người dùng nhấp chuột để mở rộng một mục, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về biểu mẫu cùng với một danh mục những thủ tục có thể sử dụng biểu mẫu đó. Người dùng có thể mở rộng mỗi thủ tục trong danh mục bằng cách nhấp chuột vào một trong những mục sau đây:

 • Xem toàn văn thủ tục cùng với tất cả các biểu mẫu cần thiết để thực hiện thủ tục
   
 • Xem toàn văn thủ tục cùng với một danh mục toàn bộ những hàng hóa nằm trong phạm vi áp dụng của thủ tục.

Thủ tục sẽ được hiển thị ở dạng sơ đồ hình ảnh thể hiện chi tiết từng bước cần tiến hành khi thực hiện thủ tục. Về đầu trang

Tìm kiếm Biện pháp

Biện pháp là một chế tài cấm, hạn chế hay yêu cầu đặc biệt áp dụng cho việc nhập khẩu, xuất khẩu một số hàng hóa nhất định. Những biện pháp này thường liên quan đến yêu cầu về vệ sinh/kiểm dịch thực vật (theo Hiệp định SPS/WTO) hay yêu cầu tuân thủ một số tiêu chuẩn kỹ thuật (Hiệp định TBT/WTO).

Nếu muốn tìm hiểu biện pháp nào hiện đang có hiệu lực và chúng áp dụng cho những hàng hóa nào, người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm bằng cách nhấp chuột vào mục Biện pháp và Tiêu chuẩn trên Trình đơn bên.

Tại trang Biện pháp và Tiêu chuẩn, người dùng có thể chọn tìm kiếm các biện pháp cụ thể theo từ khóa, theo mục (ví dụ: nhập khẩu, xuất khẩu...), theo cơ quan ban hành và tiếp nhận xử lý biện pháp hoặc và theo khoảng thời gian hiệu lực của biện pháp. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo mục hoặc cơ quan, hãy sử dụng trình đơn trải xuống để chọn mục cần tìm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở dạng một danh mục. Nhấp vào mục cần tìm để mở rộng mục đó, xem toàn văn thông tin về biện pháp đó. 

Khi người dùng nhấp chuột để mở rộng một mục, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về biện pháp cùng với thủ tục để thực hiện biện pháp đó, cũng như danh mục các hàng hóa (theo mã HS) áp dụng biện pháp này. 

Người dùng có thể mở rộng mỗi thủ tục trong danh mục bằng cách nhấp chuột vào một trong những mục sau đây:

 • Xem toàn văn thủ tục cùng với tất cả các biểu mẫu cần thiết để thực hiện thủ tục
   
 • Xem toàn văn thủ tục cùng với một danh mục toàn bộ những hàng hóa nằm trong phạm vi áp dụng của thủ tục.

Thủ tục sẽ được hiển thị ở dạng sơ đồ hình ảnh thể hiện chi tiết từng bước cần tiến hành khi thực hiện thủ tục. Về đầu trang


Cách tải về và in tài liệu

Trên toàn bộ website, người dùng có thể chọn tải về tài liệu hoặc một số nội dung người dùng đang xem. Nếu thấy biểu tượng PDF, người dùng có thể nhấp chuột vào đó và tài liệu sẽ xuất hiện trong một cửa sổ mới. Sau đó, người dùng có thể in tài liệu hoặc lưu tài liệu vào máy tính bằng cách sử dụng các lệnh trình duyệt thông thường. Đôi khi người dùng có thể tải về một tài liệu hay một nội dung bằng cách nhấp chuột vào một liên kết.

Để tải về tài liệu, người dùng cần cài đặt phiên bản mới nhất của chương trình Adobe Reader. Người dùng có thể lấy phiên bản mới nhất chương trình Adobe Reader bằng cách nhấp chuột vào đâyVề đầu trang


Liên hệ với chúng tôi

Nếu muốn tìm hiểu thông tin trên website hoặc có ý kiến nhận xét/góp ý, người dùng có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ tại trang Liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào các ô yêu cầu hoặc người dùng có thể gửi email trực tiếp đến liên kết email.

Sau khi đã điền thông tin vào các ô yêu cầu, người dùng cần nhập mã xác thực theo đúng những ký tự hiển thị trên màn hình. Mã xác thực có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Yêu cầu này là để ngăn chặn thư rác trái phép do robot thực hiện. Về đầu trang


Câu hỏi thường gặp

Tại trang Câu hỏi thường gặp, người dùng có thể thấy một danh mục những câu hỏi thường gặp nhất. Những câu hỏi được sắp xếp theo các mục khác nhau. Người dùng có thể chọn một mục cụ thể bằng cách sử dụng trình đơn trải xuống.   Về đầu trang


Ý kiến phản hồi 

Chúng tôi rất cảm ơn nếu thỉnh thoảng người dùng có thể gửi cho chúng tôi ý kiến phản hồi về website này. Ý kiến phản hồi giúp chúng tôi không ngừng hoàn thiện dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho người dùng. Nếu người dùng muốn gửi cho chúng tôi một ý kiến phản hồi, xin vui lòng điền vào biểu mẫu tại trang Ý kiến phản hồi và đánh dấu vào hoặc nhập thông tin vào tất cả các ô yêu cầu.

Sau khi đã điền thông tin vào các ô yêu cầu, người dùng cần nhập mã xác thực theo đúng những ký tự hiển thị trên màn hình. Mã xác thực có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Yêu cầu này là để ngăn chặn thư rác trái phép do robot thực hiện.  Về đầu trang

 

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới