Bài viết mới nhất

Xuất khẩu hàng hóa thương mại


Xuất khẩu hàng hóa thương mại

 

Xuất khẩu hàng hóa thương mại

MỤC LỤC                                   

Đăng ký

Hàng hóa cấm xuất khẩu

Hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành

Giấy phép xuất khẩu

Đại lý làm thủ tục hải quan

Tạm xuất

Miễn thuế


 

Đăng ký

Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu muốn xuất khẩu hàng hóa thương mại ra khỏi Việt Nam, thương nhân xuất khẩu cần tiến hành làm theo các thủ tục ở đây và xem chi tiết hướng dẫn khai báo hải quan ở đây.

Hàng hóa cấm xuất khẩu

Trước khi xuất khẩu hàng hóa ra khỏi Việt Nam, thương nhân cần bảo đảm hàng hóa không rơi vào danh sách các mục hàng cấm. Hàng cấm là hàng hóa không được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh hay lưu hành tại Việt Nam. Trong danh mục hàng cấm có vũ khí, ma túy, chất hướng thần và hóa chất nguy hại. Xin vui lòng tham khảo các luật và quy định cụ thể quy định về các mục hàng cấm này. Nếu có gì thắc mắc, thương nhân có thể đến Chi cục Hải quan để nhờ hướng dẫn. Nhấp vào Danh mục hàng cấm xuất khẩu.

Hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành

Trước khi xuất khẩu hàng hóa, thương nhân cần xác định xem hàng hóa của mình có phải là hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành hay không. Nếu hàng hóa thuộc diện này, thương nhân cần nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận, sau đó có thể thực hiện nộp Tờ khai điện tử (e-Declaration). Nhấp vào Danh mục hàng hóa thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành.

Giấy phép xuất khẩu 

Đối với một số loại sản phẩm, thương nhân cần xin giấy phép xuất khẩu từ bộ, ngành chức năng. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, giấy phép có thể được cấp tự động (thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia) hoặc không tự động (thủ công). Trường hợp một sản phẩm không phải xin cấp giấy phép nhưng thuộc diện yêu cầu phải tiến hành các biện pháp vệ sinh dịch tễ/kiểm dịch động thực vật hay biện pháp kỹ thuật, thương nhân có thể tiến hành xuất khẩu sản phẩm bằng cách gửi trước tờ khai trực tiếp đến cơ quan Hải quan, sau đó thương nhân phải trình cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận đã tiến hành các biện pháp vệ sinh dịch tễ/kiểm dịch động thực vật hay biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu trước khi được giải quyết thông quan.

Đại lý làm thủ tục hải quan

Thương nhân có thể ủy quyền cho một Đại lý làm thủ tục hải quan đại diện cho mình để tiến hành các thủ tục xuất khẩu. Để tìm hiểu thông tin liên quan đến Đại lý làm thủ tục hải quan, xin vui lòng nhấp vào đây

Tạm xuất

Hàng hóa được xuất khẩu theo chế độ Tạm xuất trong những trường hợp sau đây:

  • Hàng hóa dùng để sản xuất, chế biến, lắp ráp, thay đổi hay sửa chữa những mặt hàng sau đó sẽ được tái nhập ("gia công ở nước ngoài").
  • Phương tiện đi lại được xuất khẩu phục vụ công tác giám sát dự án, du lịch hay đi lại phục vụ công việc kinh doanh sẽ được tái nhập sau một thời gian quy định.
  • Vật dụng dùng cho mục đích giám sát dự án.
  • Vật dụng dùng cho mục đích triển lãm, giáo dục hay nghiên cứu khoa học.

Với những mặt hàng xuất khẩu này, doanh nhân phải nộp tờ khai theo chế độ Tạm xuất. Những mặt hàng tạm xuất này không chịu thuế.

Trong tất cả những trường hợp trên, thương nhân cần có những giấy tờ chứng minh hay giấy phép nhất định do cơ quan có thẩm quyền cấp để trình cho cơ quan Hải quan. Trước khi xuất khẩu hàng hóa theo chế độ này, xin vui lòng đến cơ quan Hải quan để nhờ hướng dẫn về yêu cầu giấy tờ, thông tin hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể.

Miễn thuế

Vui lòng truy cập Website của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại http://www.customs.gov.vn  để tham khảo danh mục hàng hóa được miễn thuế. Xin vui lòng đến cơ quan Hải quan để nhờ hướng dẫn về những khâu cần tiến hành để được hưởng các điều kiện miễn thuế.

 


Bài viết mới nhất

Tiêu đềHạng mụcTạo ngày
General2024-07-15 16:36:07
General2024-07-15 16:27:26
General2024-07-15 16:22:57
General2024-06-28 14:55:32
General2024-06-28 14:50:23

Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới