Thông tin tiếp cận thị trường

Phần này trên Cổng thông tin cung cấp một số nguồn thông tin giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thị trường ở nước ngoài, ví dụ thông tin về thị trường và nền kinh tế, các hiệp định thương mại tự do, các cơ hội kinh doanh, và nhiều hơn nữa! 

Các hiệp định thương mại tự do 

Nhấp chuột vào đây để xem danh sách tất cả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. 

Thông tin thị trường của các nước 

Nhấp chuột vào đây để xem một số báo cáo thương mại về tiếp cận thị trường nước ngoài. 

 

Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập website của Cục Xúc tiến thương mại, hoặc nhấp chuột vào đây.

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới