Tìm kiếm mặt hàng

Người dùng có thể xem biểu thuế hiện hành của Việt Nam áp dụng cho từng mặt hàng bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm bên dưới, với lựa chọn tìm kiếm theo mã HS hoặc theo mô tả (từ ngữ). 

Tại Việt Nam, hàng hóa được phân loại theo Hệ thống hài hòa (mã HS), tuân thủ Danh mục Biểu thuế quan Hài hòa ASEAN (AHTN).

Trên màn hình hiển thị kết quả, người dùng sẽ thấy thuế suất ưu đãi tối huệ quốc (MFN) cơ sở cho từng mặt hàng. 

Đối với một số mặt hàng cụ thể trong những trường hợp ngoại lệ, các thuế suất khác nhau sẽ được áp dụng. Xem Nghị định 122/2016/NĐ-CP để biết danh mục đầy đủ biểu thuế MFN với tất cả các trường hợp đặc biệt cụ thể. 

Bên cạnh MFN, Việt Nam cũng áp dụng một số biểu thuế khác nhau trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và các đối tác thương mại. Nhấp chuột vào các đường dẫn dưới đây để xem các biểu thuế FAT liên quan. 

1.  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào (Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 (Nghị định 125/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018 (Nghị định 126/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018 (Nghị định 128/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2016 - 2018 (Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

6. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018 (Nghị định 130/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

7. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 (Nghị định 131/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016).

8. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018 (Nghị định 132/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016).

9. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019 (Nghị định 133/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016).

10. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018 (Nghị định 137/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016).

11. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 (Nghị định 149/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017)

12. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022 (Nghị định 150/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017).

13. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 (Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017) 

14. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2018-2022 (Nghị định 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

15. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023 (Nghị định 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

16.  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 (Nghị định Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

17. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 (Nghị định Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

18. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 (Nghị định Nghị định 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

19.  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 (Nghị định Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

20. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023 (Nghị định Nghị định 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

21. Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP (Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020).

22. Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 (Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019).

23. Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023 (Nghị định 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020).

24. Nghị định 07/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 (Nghị định 07/2020/NĐ-CP ngày 05/1/2020)

25. Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020).

26. Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 (Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021)

 
 
List all
Nếu tìm theo mã HS, xin hãy nhập theo mã Chương (2 chữ số), Nhóm (4 chữ số), Phân nhóm (6 chữ số) hoặc Hàng hóa (8 chữ số)
Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới