Tin tức

Ưu tiên trang bị xe công tại miền núi, hải đảo?

Tóm tắt

Ưu tiên trang bị xe công tại miền núi, hải đảo?

Ngày cập nhật : 28-07-2017


Ưu tiên trang bị xe công tại miền núi, hải đảo?

(HQ Online)- Tại dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan Trung ương về cơ bản đều giảm còn 1 xe/1 đơn vị. Tuy nhiên, đối với một số đơn vị có trụ sở tại miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, có thể trang bị tối đa 2 xe/1 đơn vị. 

                                      Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Theo đó, tại cơ quan Trung ương (gồm các Cục, Vụ và các tổ chức tương đương (gọi chung là Cơ quan Bộ)  thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giảm định mức sử dụng xe của Cục, Vụ thuộc Bộ so với quy định hiện hành (từ 2 xe/1 Cục và 1 xe /1 Vụ) xuống còn 1 xe/01 đơn vị (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 2 đơn vị/1xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người). 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, do một số chức danh mới chỉ chuyển sang áp dụng khoán “bắt buộc” đối với công đoạn đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại; còn công đoạn đi công tác mới chỉ khoán “tự nguyện”; do đó, vẫn cần thiết trang bị xe ô tô để phục vụ cho các chức danh này khi đi công tác. Vì vậy, quy định định mức trang bị tối đa 3 xe để phục vụ chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác; số xe này được tính vào định mức chung xe ô tô phục vụ công tác chung của Cơ quan Bộ.

Về quản lý, sử dụng, dự thảo quy định việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức tập trung, Bộ, cơ quan trung ương giao cho một đơn vị quản lý để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn, sử dụng. Trường hợp cơ quan, đơn vị có chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe mà trụ sở làm việc không nằm chung trong trụ sở của Bộ, cơ quan trung ương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định giao xe cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng. Số lượng xe giao cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng được tính trong định mức quy định Nghị định này.

Đối với Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ, định mức đối với Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc Tổng cục định mức như sau: Xác định định mức sử dụng xe thống nhất giữa Cục, Vụ thuộc Tổng cục (trừ Cục hoạt động theo ngành dọc tại các địa phương và Vụ thuộc Tổng Cục).

Cụ thể: Văn phòng Tổng cục giữ quy định hiện hành, được trang bị tối đa 2 xe/1 đơn vị; Vụ thuộc Tổng cục giảm so với quy định hiện hành từ 2 đơn vị/1 xe xuống thành 3 đơn vị/1 xe (đối với với đơn vị có biên chế dưới 50 người), đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên giữ định mức như quy định hiện hành là 2 đơn vị/1 xe.

Chế độ quản lý xe: Tổng cục giao một cho một đơn vị quản lý quản lý xe tập trung để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác. Trường hợp trụ sở của đơn vị sử dụng xe không nằm chung trong trụ sở của Tổng cục thì Tổng cục trưởng xem xét, quyết định giao xe cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng. Số xe giao cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng được tính trong định mức quy định tại Nghị định này.

Trường hợp Tổng cục có hệ thống ngành dọc, có các Cục và tương đương đóng tại các địa phương xác định định mức như quy định hiện hành là 1 xe/1 đơn vị. 

Tuy nhiên, để đảm bảo xe phục vụ hoạt động đối với đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn mà có khối lượng công việc lớn cần thiết trang bị thêm xe ô tô, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định trang bị tối đa 2 xe/1 đơn vị. Số xe này được giao các Cục trực tiếp quản lý, sử dụng theo quy định.

Tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Như vậy, tại dự thảo Nghị định cũng đã tính đến yếu tố các địa bàn là các tỉnh miền núi, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn có khối lượng công việc lớn cần thiết trang bị thêm xe ô tô, sẽ được ưu tiên mua cao hơn số lượng xe theo quy định chung (tối đa 2 xe/1 đơn vị thay bằng 1 xe/1 đơn vị).

Đối với mức giá mua xe, dự thảo Nghị định cũng đã "ưu ái" tính đến trường hợp này. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giá mua xe đối với loại xe từ 12-16 chỗ ngồi hoặc xe 2 cầu là 1.100 triệu đồng/chiếc (tăng 60 triệu đồng/xe) để phù hợp với giá thị trường của chủng loại xe 2 cầu đáp ứng được nhu cầu đi lại tại các địa bàn miền núi.

Minh Anh


Tin tức mới nhất


Tìm kiếm tất cả Tin tức

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới