Bài viết mới nhất

Được sử dụng kết quả phân loại cho lô hàng cùng loại trong vòng 3 năm


Được sử dụng kết quả phân loại cho lô hàng cùng loại trong vòng 3 năm

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc liên quan đến việc phân loại mặt hàng thép góc đều cạnh và việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa NK. 

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2018 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”. Đối với mặt hàng nêu tại mục 1 tờ khai số 101893573722/A11 ngày 14/3/2018 của Công ty, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK số 5073/TB-TCHQ ngày 30/8/2018.

Về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại, theo Tổng cục Hải quan, hiện cơ quan Hải quan và DN thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK.

Theo đó, người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng XK, NK.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại. Trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới