Với chính sách mở cửa kinh tế từ năm 1986, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy ngoại thương như một nhân tố cơ bản góp phần vào tăng trưởng GDP. Trong ba thập niên vừa qua, Việt Nam đã tham gia rất nhiều Hiệp định Thương mại tự do, cả song phương và đa phương, với các đối tác thương mại trên khắp thế giới. Dưới đây là danh sách các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cho tới thời điểm hiện tại.

 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA)

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA) đã kết thúc đàm phán sau 12 phiên đàm phán và chính thức ký kết vào ngày 25/7/2023. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024.

Hiệp định gồm 15 Chương, trong đó có Chương 4 quy định về Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009. Đây là Hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Nhật Bản (AJCEP). Dù vậy, VJEPA không thay thế AJCEP mà cả hai hiệp định này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn áp dụng Hiệp định nào có lợi hơn.

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chilê

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chilê được ký kết ngày 11/11/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Hiệp định này chỉ bao gồm các cam kết về hàng hóa và các vấn đề liên quan đến hàng hóa, không bao gồm các cam kết về dịch vụ, đầu tư… Đây cũng là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực Nam Mỹ.

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. So với FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, VKFTA không thay thế AKFTA mà cả hai hiệp định này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á - Âu

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU - bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây

 

Các hiệp định ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập từ năm 1967 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia.
ASEAN có ba trụ cột chính là Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập ngày 31/12/2015.
Một trong những mục tiêu chính của AEC là hình thành một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung khu vực. Mục tiêu này đã được hiện thực hóa dần thông qua các Hiệp định về tự do hóa hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong ASEAN cùng rất nhiều Thỏa thuận, Chương trình, Sáng kiến… khác.

Xem nội dung của các văn kiện hiệp định ASEAN tại đây.

ASEAN - Ấn Độ

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ.

Xem các hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ tại đây

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand

ASEAN, Australia và New Zeland ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

Xem toàn văn hiệp định tại đây

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết bốn Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Xem toàn văn hiệp định tại đây

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản

ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4/2008 và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2008. AJCEP bao gồm các cam kết về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế.

Xem toàn văn hiệp định tại đây

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc.

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

  • Hiệp định ATIGA được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, có tiền thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992.
  • ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóatrong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan.
  • Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và sau này tiếp tục thực hiện ATIGA

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp đinh thương mại tự do giữa ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc) - AHKFTA

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) sau 10 vòng đàm phán . AHKFTA chính thức có hiệu lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam kể từ ngày 11/6/2019. Hiệp định này gồm 14 Chương trong đó có Chương 4 quy định về Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại.

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do được đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mê-hi-cô, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP được chính thức ký ngày 04/02/2016 và được dự kiến sẽ có hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.

Tháng 11/2017, TPP được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tháng 3/2018, CPTPP được chính thức ký kết bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). Hiệp định CPTPP đã được  7 nước thành viên phê chuẩn bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mê-hi-cô, Singapore, Newzealand, Việt Nam và đã chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn và (iii) một số sửa đổi trong các Thư song phương giữa các Bên của CPTPP.

Hiệp định CPTPP gồm 30 Chương, trong đó có Chương 5 quy định về Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (trong đó có Điều 5.7-f được tạm hoãn trong CPTPP).

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Eu (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Eu (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước thành viên của EU. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU được khởi động đàm phán vào tháng 6/2012. Ngày 1/12/2015, EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1/2/2016 văn bản hiệp định đã được công bố.

Hiệp định EVFTA được ký kết ngày 30/6/2019. EVFTA được phê chuẩn bởi Nghị viện Châu Âu vào ngày 12/2/2020, và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020. Ngày 30/3/2020, Hội đồng Châu Âu cũng đã thông qua EVFTA. Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Hiệp định gồm 17 Chương, trong đó có Chương 4 quy định về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại và Nghị định thư 2 về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand được khởi động đàm phán  từ năm 2013. Tháng 11/2019, các nước thành viên đã cơ bản hoàn tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ Ấn Độ - đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này). Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP.

Theo quy định của Hiệp định RCEP, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm có ít nhất 06 nước ASEAN và 03 nước đối tác hoàn tất việc phê chuẩn/phê duyệt Hiệp định và nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký ASEAN.

Đến ngày ngày 15 tháng 11 năm 2021, đã có 06 nước ASEAN gồm Singapore, Brunei, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, và 04 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-Di-lân nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN. Như vậy, Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Hiệp định gồm 20 Chương, trong đó có Chương 4 quy định về Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại.

Xem toàn văn hiệp định tại đây.

 

Hiệp định thương mại Việt Nam - Cu Ba

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba được ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2018, thay thế Hiệp định giữa hai Chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào năm 1996. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba bao gồm 14 chương, với các quy định về thương mại hàng hóa; quy tắc xuất xứ; quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại; phòng vệ thương mại; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp; các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; hợp tác kinh tế và thương mại… Theo đó, hai bên cam kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần 100% mặt hàng đang nhập khẩu từ thị trường của nhau trong vòng 5 năm.

Trong đó chương 4 quy định về quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây.

 

Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 11/12/2020 và ký kết vào ngày 29/12/2020. Hiệp định được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Hiệp định gồm 9 điều khoản; 01 phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 01 thư song phương trao đổi giữa VN và UK; 01 Nghị định thư quy định hàng hóa có xuất xứ và Phương thức hợp tác quản lý Nhà nước về xuất xứ hàng hóa; Bản Chú giải về cách Vương quốc Anh diễn giải các dẫn chiếu đến luật của EU trong các Hiệp định Thương mại Tích hợp; và Bản chú giải về “Những sửa đổi phù hợp”.

Chương 4 của Hiệp định EVFTA quy định về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại.

Hiệp định đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

Để xem toàn văn Hiệp định, xin hãy nhấp chuột vào đây.

 

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới