Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 11/01/2007. Mỗi thành viên WTO phải thành lập một Điểm hỏi đáp quốc gia để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan tới các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, thủ tục đánh giá tuân thủ, v.v., từ các thành viên khác của WTO và các bên quan tâm.  

Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập các trang web dưới đây: 

Tổ chức Thương mại thế giới: www.wto.org  

Hệ thống thông tin quản lý SPS: spsims.wto.org

Hệ thống thông tin quản lý TBT: tbtims.wto.org

 

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam 

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam) được chính thức thành lập theo Quyết định 99/2005/QĐ-TTg ngày 9/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đóng vai trò là đầu mối thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hoá theo yêu cầu của Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Văn phòng SPS Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), đặt trụ sở tại:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 Ngọc Hà,

Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng SPS Việt Nam có một mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật gồm các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành như sau.

1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

- Cục Thú y: www.cucthuy.gov.vn

- Cục Bảo vệ Thực vật: www.ppd.gov.vn

- Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: www.nafiqad.gov.vn

- Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: www.fistenet.gov.vn

2. BỘ Y TẾ:

Cục An toàn Thực phẩm: www.vfa.gov.vn

3. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ): www.tcvn.gov.vn

4. BỘ CÔNG THƯƠNG:

- Vụ Xuất Nhập khẩu: www.moit.gov.vn 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.spsvietnam.gov.vn

Văn phòng TBT Việt Nam

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp Quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) – tên giao dịch quốc tế là Vietnam WTO/TBT Notification Authority and Enquiry Point, là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn phòng TBT Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 365/2003/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiệm vụ được quy định rõ trong Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Văn phòng TBT Việt Nam là đầu mối quốc gia thực hiện việc thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam.

Mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm các điểm thông báo và hỏi đáp về TBT thuộc các Bộ như sau:

1) Bộ Công thương đặt tại Cục Xuất nhập khẩu;

2) Bộ Giao thông đặt tại Cục Đăng kiểm Việt Nam;

3) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt tại Vụ Khoa học, Công nghệ và   Môi trường;

4) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt tại Cục An toàn lao động;

5) Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt tại Vụ Pháp chế;

6) Bộ Thông tin và Truyền thông đặt tại Vụ Khoa học và Công nghệ;

7) Bộ Xây dựng đặt tại Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

8) Bộ Y tế đặt tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

9) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

            Điện thoại: (8424) 37912 145

            Fax: (8424) 37913 441

            Email: tbtvn@tcvn.gov.vn

            Website: www.tbt.gov.vn

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới